Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


10 lat w służbie polskiej przyrodzie

Oryginalny tort byl gwoździem programu

Oryginalny tort byl gwoździem programu
Fot. Anna Grebieniow

W listopadzie nasze Towarzystwo obchodziło okrągły jubileusz – 10 lat istnienia. Uroczystości odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy okazji Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2003. Podczas rocznicowej imprezy kierownicy poszczególnych programów przedstawili w dużym skrócie dotychczasowe działania „Salamandry” na rzecz ochrony bogactwa przyrodniczego naszego kraju i edukacji ekologicznej, a całość uświetnił olbrzymi tort ze słodką salamandrą pośrodku. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wieloletnich przyjaciół i sympatyków naszej organizacji.

Nie zapomniano też o uczczeniu innej rocznicy – 10 lat prezesury Andrzeja Kepela, który za wieloletnie zaangażowanie i trud w kierowaniu tak złożoną organizacją, otrzymał w prezencie kask mający chronić go przed gromadzącymi się, a czasami wręcz walącymi się na jego głowę problemami.

W czasie trwania Targów można było też odwiedzić nasze stoisko poświęcone ptakom drapieżnym i sowom.

Adriana Bogdanowska

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.