Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nad Notecią

Nadnoteckie Koło Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” pracowicie rozpoczęło 2003 rok. W marcu obchodziliśmy pierwszą rocznicę istnienia. Z tej okazji w Trzcianeckim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział członkowie Koła (obecnie zrzeszamy ponad 20 osób) oraz zaproszeni goście. Podsumowaliśmy na nim dotychczasowe osiągnięcia i przedstawiliśmy plany na najbliższy sezon.

Członkowie Koła podczas jednego z nocnych wypadów w teren

Członkowie Koła podczas jednego z nocnych wypadów w teren
Fot. Marcin Bogucki

Również w marcu rozpoczęliśmy monitoring przyrodniczy najciekawszych fragmentów doliny Noteci i byłego województwa pilskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy sowom. Kilkukrotnie zorganizowaliśmy nocne wyprawy, w czasie których wabiliśmy te ptaki za pomocą stymulacji magnetofonowej (odtwarzając głosy poszczególnych gatunków). Na torfiankach koło Białej i Radolina zaobserwowaliśmy licznie tu występujące podróżniczki (Luscinia svecica), a na łąkach słyszeliśmy charakterystyczne głosy derkaczy (Crex crex). Wędrowaliśmy także wzdłuż brzegów wartkich strumieni, gdzie stwierdziliśmy gniazdowanie pliszek górskich (Motacilla cinerea).

W tym roku uruchomiliśmy komputerową bazę danych, do której wpisujemy wszystkie ciekawsze obserwacje ptaków z naszego regionu. Pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy starania o budowę terenowego punktu edukacji przyrodniczej. W miejscu tym, położonym w okolicy stopnia piętrzącego Lipica pod Czarnkowem, mają się odbywać terenowe zajęcia z biologii dla uczniów szkół powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, ukazujące przyrodnicze atrakcje doliny Noteci. W przyszłości będą tu także organizowane obozy, biwaki przyrodnicze oraz spotkania członków PTOP „Salamandra”. W czerwcu zorganizowaliśmy tu biwak „Weekend z przyrodą”, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób – głównie dzieci ze szkół podstawowych. Na ten rok planujemy jeszcze wycieczkę autokarową do Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz II Powiatowe Seminarium „Przyroda doliny Noteci”.

Pod adresem www.przyroda.most.org.pl nasze Koło prowadzi internetowy nadnotecki serwis przyrodniczy. Można tam znaleźć informacje o naszych działaniach, galerię zdjęć i publikacje autorstwa naszych członków, a także zapisać się na listę dyskusyjną nadnoteckich przyrodników.

Marek Maluśkiewicz
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy finansowo wsparli działalność Koła w 2003 roku, w szczególności Starostwu Powiatowemu w Czarnkowie za dotację na budowę terenowego punktu edukacji przyrodniczej oraz na zorganizowanie Seminarium.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.