Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkursy wiedzy przyrodniczej

Rozgrywki półfinałowe były jak zwykle emocjonujące

Rozgrywki półfinałowe były jak zwykle emocjonujące
Fot. Bartosz Krąkowski

W roku szkolnym 2002/2003 „Salamandra” zorganizowała kolejne edycje dwóch konkursów – Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych (w tym roku tematem przewodnim były „Ptaki Polski”) oraz Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich (w tym roku pt. „Zwierzęta i Rośliny Polskich Gór”). Tak jak w latach ubiegłych – uczestniczyło w nich w sumie ok. 10 tysięcy uczniów. Etapy wojewódzkie Konkursów odbyły się 15 lutego 2003 r. (konkurs „Zwierzęta i Rośliny Polskich Gór”) oraz 15 marca 2003 r. („Ptaki Polski”). Etap ponadwojewódzki (tzw. „finał finałów”) konkursu dla gimnazjów i szkół podstawowych, w którym tradycyjnie uczestniczyło ok. 20 laureatów naszego konkursu i tylu samo z podobnego, organizowanego przez Klub Przyrodników w województwie lubuskim, miał miejsce 12 kwietnia w Poznaniu. Dodatkowo – konkurs dla gimnazjów i szkół podstawowych miał swoją edycję w powiecie brzozowskim (województwo podkarpackie). Zorganizowało ją I Galicyjskie Koło PTOP „Salamandra”.

Zadowoleni laureaci konkursu. Od lewej: Marta Prange (II miejsce), Marek Pawłowski (III miejsce), Joanna Głowska (I miejsce).

Zadowoleni laureaci konkursu. Od lewej: Marta Prange (II miejsce), Marek Pawłowski (III miejsce), Joanna Głowska (I miejsce).
Fot. Andrzej Kepel

Laureatami konkursów zostali:
- etap wojewódzki konkursu „Ptaki Polski”: I miejsce – Wojciech Szukalski z Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wlkp., II miejsce – Piotr Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach (jeden z młodszych uczestników konkursu – uczeń piątej klasy szkoły podstawowej!), III miejsce – Adrian Piguła z Gimnazjum w Kramsku;
- etap ponadwojewódzki konkursu „Ptaki Polski: I miejsce – Wojciech Szukalski z Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim, II miejsce – Karol Kwiecień z Gimnazjum w Szczańcu, III miejsce – Michał Oźmiński z Gimnazjum w Morzyczynie, IV miejsce – Adrian Pilarczyk z Gimazjum w Kotlinie i Justyna Brzezińska z Gimnazjum nr 2 w Świętej (ex equo);
- etap powiatowy konkursu „Ptaki Polski” w Brzozowie: I miejsce wśród uczniów gimnazjów i zarazem zwycięzca całego konkursu – Hubert Herbut z Gimnazjum w Starej Wsi, II miejsce – Marcin Kędra z Gimnazjum w Humniskach, III miejsce – Karol Gładysz z Gimnazjum w Izdebkach. I miejsce wśród uczniów szkół podstawowych – Mateusz Lisowski ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy Rosielnej, II miejsce – Konrad Fic również z Jasienicy Rosielnej, III miejsce – Piotr Wojnar ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Humniskach;
- etap wojewódzki konkursu „Zwierzęta i Rośliny Polskich Gór”: I miejsce – Joanna Głowska z Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, II miejsce – Marta Prange z Liceum Ogólnokształcącego nr 8 w Poznaniu (wielokrotna laureatka naszych konkursów), III miejsce – Marek Pawłowski z Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie.

Uczniów i nauczycieli zapraszamy do udziału w przyszłorocznych edycjach konkursów! Przebiegać one będą pod hasłami: „Drzewa i krzewy Polski” (dla gimnazjów i szkół podstawowych) oraz „Flora Polski” (dla szkół średnich).

Ewa Olejnik

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” składa serdeczne podziękowania szkołom, które pomagały w organizacji poszczególnych etapów konkursów oraz sponsorom imprez!Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.