Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ochrona przyrody w krajobrazie wiejskim

Nasze Towarzystwo prowadzi przedsięwzięcie, którego celem jest ochrona przyrody w krajobrazie rolniczym oraz aktywizowanie lokalnych społeczności do działań na rzecz swojego otoczenia. W tym roku prowadziliśmy je w 4 miejscowościach, we współpracy z tamtejszymi szkołami (Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kiszkowie, Szkołą Podstawową w Szczodrzykowie oraz Zespołami Szkół Rolniczych w Trzciance i Objezierzu). W placówkach tych przeprowadziliśmy po kilka prelekcji poświęconych przyrodzie i jej zagrożeniom oraz zorganizowaliśmy wycieczki w okolice szkoły, gdzie wspólnie z dziećmi prowadziliśmy obserwacje roślin i zwierząt. Wygłosiliśmy także prelekcje i zorganizowaliśmy zajęcia terenowe w kilkunastu innych wsiach. W pobliżu szkół odbyły się akcje sadzenia drzew i krzewów, a uczniowie zbierali śmieci i wybrali obszary, które będą otaczać opieką.

Wręczanie nagród podczas ogłoszenia wyników konkursu plastycznego przeprowadzonego w szkole w Kiszkowie

Wręczanie nagród podczas ogłoszenia wyników konkursu plastycznego przeprowadzonego w szkole w Kiszkowie
Fot. Paweł Śliwa

W Szczodrzykowie (gmina Kórnik) rozpoczęliśmy odnawianie przydworskiego parku. W jego ramach wyczyszczono już dwa stawy, które były częściowo wyschnięte i zamulone. Wyremontowana też została zastawka piętrząca w nich wodę, dosadzono drzewa i krzewy oraz postawiono tablicę informacyjną. Jeszcze w tym roku również trzeci staw zostanie oczyszczony i napełniony wodą. W Kiszkowie przeprowadziliśmy dla dzieci konkurs plastyczny z nagrodami. Prace miały przedstawiać tamtejszą społeczną ostoję przyrody na nieużytkowanych stawach rybnych, znajdującą się pod opieką Szkolnego Koła PTOP „Salamandra” (zobacz: Co nowego w ostoi Stawy Kiszkowskie). Wydrukowaliśmy też serię pocztówek z wizerunkami ptaków zamieszkujących krajobraz rolniczy oraz krótkim ich opisem. W ramach wszystkich wymienionych działań dużo uwagi poświęcaliśmy właśnie ptakom. Są one stosunkowo łatwe do zaobserwowania i przeważnie pozytywnie odbierane przez ludzi, a na ich przykładzie doskonale można pokazać zagrożenia dla przyrody.

Oprócz korzyści czysto przyrodniczych, przedsięwzięcie to ma aspekt społeczny. W ostatnich latach ludność wiejska w Polsce jest spychana na margines życia społecznego. Zamknięto wiele ośrodków kulturalnych, a znaczne zubożenie mieszkańców mocno ogranicza możliwość ich uczestniczenia w życiu publicznym. Dotyczy to zwłaszcza młodzieży, która ma o wiele mniejsze szanse rozwijania swoich zainteresowań w porównaniu z rówieśnikami z większych miast. Ochrona przyrody może być jednym ze sposobów ich aktywizacji i rozwijania zainteresowań.

Jesienią, na zakończenie projektu, uczniowie, którzy aktywnie w nim uczestniczą, pojadą na wycieczkę autokarową do Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Paweł Śliwa

Sponsorem projektu jest Unia Europejska (Program Access 2000).


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.