Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Wycieczki przyrodnicze

Jesienią 2000 roku „Salamandra” rozpoczęła organizowanie wycieczek terenowych w interesujące przyrodniczo miejsca. Inaugurację stanowiło wyjście nad poznańską Maltę, z okazji Światowych Dni Ptaków (1-2 października). Co prawda ptaków nie było zbyt wiele, ale stwierdziliśmy nowy gatunek dla tego zbiornika - lodówkę (Clangula hyemalis). W listopadzie zorganizowaliśmy wycieczkę nad stawy rybne koło Objezierza, na których chcemy utworzyć naszą ostoję przyrody. Tam również obserwowaliśmy kilkanaście ciekawych gatunków ptaków - np. siewki złote (Pluvialis apricaria), czajki (Vanellus vanellus), bieliki (Haliaeetus albicilla), błotniaki zbożowe (Circus cyaneus).

Podczas zimowej wyprawy ornitologicznej

Podczas zimowej wyprawy ornitologicznej
Fot. Paweł Śliwa

Ptaki można obserwować o każdej porze roku

Ptaki można obserwować o każdej porze roku
Fot. Paweł Śliwa

Kolejnym wspólnym wyjazdem ma być parodniowa wycieczka nad zimowy Bałtyk w rejonie Zatoki Gdańskiej. Planujemy ją na początek lutego br. Będzie to wypad głównie na obserwowanie ptaków, co nie znaczy, że pojechać mogą tylko miłośnicy tej grupy zwierząt (zobacz też: Dzikie ptaki na dzikim morzu - Biuletyn 1/2000). Zainteresowanych prosimy o kontakt.

W nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim planujemy kolejne wyjazdy, nie tylko w celu oglądania ptaków. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy.

Paweł Śliwa


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.