Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Międzynarodowy Rok Nietoperzy

Ten borowiec jeszcze nie wie, że wkrótce rozpocznie się Jego Rok

Ten borowiec jeszcze nie wie, że wkrótce rozpocznie się Jego Rok
Fot. Andrzej Kepel

Podczas ostatniej sesji konferencji stron Porozumienia o Ochronie Nietoperzy w Europie (istniejącego w ramach Konwencji Bońskiej) zdecydowano, że rok 2001 będzie Międzynarodowym Rokiem Nietoperzy (International Year of the Bat). Polska, jako sygnatariusz tego Porozumienia, zobowiązana jest do wzmożenia działań na rzecz ochrony tych ssaków oraz edukowania społeczeństwa o czynnikach zagrażających nietoperzom i sposobach ich ograniczania.

PTOP „Salamandra” i inne krajowe organizacje społeczne zajmujące się ochroną nietoperzy postanowiły zaangażować się w przeprowadzenie polskich obchodów tego roku. 10 stycznia 2001 r. odbędzie się w Ministerstwie Środowiska spotkanie sygnatariuszy polskiego Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy z przedstawicielami organów władz ochrony przyrody, podczas którego planujemy ustalić plan obchodów i zasady współpracy przy jego realizacji.

O akcjach prowadzonych w ramach International Year of the Bat - Poland będziemy informować w kolejnych numerach Biuletynu.

Andrzej Kepel

Osoby, firmy i instytucje, które przeznaczą w 2001 roku kwotę ponad 2000 EURO na ochronę nietoperzy w Polsce, otrzymają tytuł „oficjalnego sponsora International Year of the Bat - Poland”. Zapraszamy i liczymy na hojność. Nie da się skutecznie chronić przyrody bez wsparcia darczyńców.
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.