Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Sprzątanie Rezerwatu „Meteoryt Morasko”

Tym razem wspólnie z „Salamandrą” lasy w Morasku sprzątali pracownicy „Pizza Hut”

Tym razem wspólnie z „Salamandrą” lasy w Morasku sprzątali pracownicy „Pizza Hut”
Fot. Andrzej Kepel

„Salamandra”, jak co roku, włączyła się do akcji Sprzątanie Świata 2000. 22 września, wspólnie z pracownikami Pizza Hut usunęliśmy śmieci z Rezerwatu „Meteoryt Morasko”. Co prawda okolice szlaku przebiegającego przez ten obiekt mniej więcej co dwa tygodnie sprzątają nasi wolontariusze, jednak dwa razy do roku organizujemy w rezerwacie gruntowne porządki, obejmujące także obszary poza ścieżkami. Wspólnymi siłami uzbieraliśmy ok. 50 dużych worków śmieci. Po wyczerpującej pracy zorganizowaliśmy dla uczestniczących w sprzątaniu wolontariuszy ognisko (oczywiście poza rezerwatem, w miejscu uzgodnionym z leśniczym). Kiełbaski, które głodni i wyczerpani kilkugodzinnym wysiłkiem opiekaliśmy nad ogniskiem, zafundowała Pizza Hut. Nie była to jednak jedyna atrakcja tego wieczoru... Kiedy zapadł zmrok, wolontariusze wysłuchali króciutkiego wykładu na temat nietoperzy i obserwowali, jak wypuszczamy na wolność jednego z wyleczonych pacjentów naszego szpitalika dla tych tajemniczych, latających ssaków.

Ewa Olejnik

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.