Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Kolejne spotkanie badaczy nietoperzy

W dniach 10-12 listopada 2000 r. około 90 badaczy nietoperzy z całej Polski (w tym 25 członków naszego Towarzystwa) spotkało się w Rogowie niedaleko Łodzi na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej. Głównymi organizatorami imprezy byli: Polskie Towarzystwo Zoologiczne Oddział Łódzki, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ. Znaczący wkład w przygotowanie Konferencji mieli członkowie Łódzkiego Koła PTOP „Salamandra”.

Podczas Konferencji odbyło się także spotkanie przedstawicieli Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy

Podczas Konferencji odbyło się także spotkanie przedstawicieli Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy
Fot. Michał Stopczyński

Jak zwykle, spotkanie to dało możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami chiropterologów z różnych regionów Polski. Tym razem była to także okazja do oficjalnego poinformowania wszystkich o powstaniu Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy (zobacz: Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy - Biuletyn 1/2000) oraz pierwszych podjętych w ramach tego Porozumienia wspólnych przedsięwzięciach. Poza posterami i referatami ściśle naukowymi, zaprezentowano także kilka wystąpień szkoleniowo-informacyjnych, np. o możliwościach zastosowania teledetektoringu w badaniach nietoperzy. Bardzo interesująca była także dyskusja o możliwościach udoskonalenia stosowanych w Polsce metod monitorowania stanu populacji poszczególnych gatunków nietoperzy.

Każda konferencja ma swój niepowtarzalny charakter. Tym razem, dzięki nieco mniejszej niż zwykle liczbie wystąpień oraz sprawnej organizacji, obrady pozbawione były pośpiechu i częstej w takich przypadkach nerwowości. W rezultacie 3 dni spędzone w Rogowie były nie tylko kształcące, ale także stanowiły okazję do odpoczynku od codziennych obowiązków w przyjaznej, niemal rodzinnej atmosferze.

Organizację kolejnej, XV OKCh powierzono Akademickiemu Kołu Chiropterologicznemu PTOP „Salamandra” w Gdańsku. Odbędzie się ona jak zwykle w listopadzie, w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Orle” w Gdańsku-Sobieszewie. Ze względu na to, że rok 2001 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Nietoperzy, Konferencja ta będzie miała szczególny charakter. Członkowie naszego Trójmiejskiego Koła już w parę dni po powrocie z Rogowa energicznie zabrali się do przygotowań. Trzymamy za nich kciuki i już cieszymy się na kolejną okazję do spotkania przyjaciół - badaczy nietoperzy z różnych ośrodków.

Andrzej Kepel
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.