Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Sekcja chiropterologiczna w „Salamandrze”

Od listopada zainicjowaliśmy cykliczne spotkania osób, które interesują się nietoperzami, chcą się o nich więcej dowiedzieć i pragną włączyć się w nasze działania dotyczące tych zwierząt. Chiropterologiczna brać spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a czasami także częściej - np. podczas prowadzenia badań terenowych.

W najbliższym czasie planujemy praktyczny i teoretyczny kurs rozpoznawania gatunków nietoperzy, wyjścia do fortów poznańskich, wyjazdy terenowe na zimowe liczenia nietoperzy (m.in. do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Twierdzy Kostrzyn i licznych mniejszych zimowisk w Wielkopolsce oraz Ziemi Lubuskiej), a także wyprawę do jaskiń tatrzańskich.

Krystyna LaskowskaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.