Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nagroda za najlepszą kampanię edukacyjną podczas POLEKO

Przed naszym stoiskiem cały czas gromadzili się zaintrygowani zwiedzający

Przed naszym stoiskiem cały czas gromadzili się zaintrygowani zwiedzający
Fot. Andrzej Kepel

Podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO (21-24.11.2000) w Poznaniu, stoisko Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” zostało wyróżnione nagrodą za najlepszą kampanię edukacyjną.

POLEKO 2000 przebiegało pod hasłem edukacji ekologicznej. W związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną prowadzoną podczas tej imprezy. Jego laureatem została kampania „Nietoperze nie są groźne, nietoperze są zagrożone!”, realizowana przez PTOP „Salamandra”.

„Salamandra” pokazała, że niekoniecznie wielkość stoiska i ilość zaangażowanych środków muszą decydować o skuteczności kampanii edukacyjnej. Ważne są także pomysłowość oraz doświadczenie i pasja organizatorów. Dysponowaliśmy najmniejszym stoiskiem na Targach (2 x 3 m), cała ekspozycja i kampania została przygotowana i przeprowadzona nieodpłatnie przez członków i ochotników Towarzystwa. Mimo to, przed maleńką ekspozycją od rana do wieczora gromadziły się tłumy ludzi, chcących dowiedzieć się czegoś więcej o zwierzętach zaliczających się do najbardziej tajemniczych, a zarazem najbardziej zagrożonych wyginięciem spośród ssaków zamieszkujących nasz kraj.

Podstawowym celem wszystkich zastosowanych metod edukacyjnych było ograniczanie jednego z podstawowych czynników powodujących zagrożenia dla nietoperzy na terenie Polski, poprzez przełamywanie negatywnych stereotypów, pokutujących na temat tych zwierząt w świadomości społecznej. Poza celem głównym, wyznaczono i konsekwentnie realizowano także kilkanaście celów pośrednich i towarzyszących. Między innymi właśnie złożoność kampanii i jej wysoki poziom merytoryczny zostały tak wysoko ocenione przez specjalistów od edukacji ekologicznej, powołanych przez NFOŚiGW w skład jury Konkursu.

W ramach nagrodzonej kampanii przygotowano osobne oferty dla „przeciętnych zwiedzających” oraz osobne dla nauczycieli, leśników, samorządowców i młodzieży uczącej się. Ważniejsze z zastosowanych metod to:
- cogodzinne krótkie prelekcje, połączone z pokazem żywych nietoperzy;
- pokazy komputerowe;
- ciągły konkurs wiedzy o nietoperzach (z atrakcyjnymi nagrodami), którego uczestnicy poznawali najważniejsze fakty dotyczące biologii i ochrony nietoperzy;
- ekspozycja zdjęć występujących w Polsce nietoperzy;
- plansze z satyrycznymi rysunkami, dotyczącymi najczęstszych przesądów związanych z nietoperzami;
- specjalne ulotki tematyczne, kierowane do poszczególnych grup odbiorców (nauczycieli, leśników itp.);
- atrakcyjne plakaty propagujące ochronę nietoperzy oraz informujące gdzie w poszczególnych regionach Polski można uzyskać związane z tym informacje i pomoc;
- różnorodne publikacje dotyczące nietoperzy - od popularnonaukowych po specjalistyczne;
- ciekawe pamiątki propagujące ochronę nietoperzy (koszulki, plakietki, nalepki, pocztówki itp.).

Cały czas przy stoisku można było także posłuchać dźwięków wydawanych przez nietoperze (przetworzonych za pomocą specjalnych detektorów ultrasonicznych na słyszalne dla człowieka), zobaczyć kilka oswojonych nietoperzy z różnych gatunków, porozmawiać ze specjalistami z dziedziny ochrony nietoperzy, a także zapisać się do PTOP „Salamandra”, aby w przyszłości móc samemu włączyć się w działania na rzecz ochrony przyrody - w tym i nietoperzy.

Andrzej Kepel

Dziękujemy Międzynarodowym Targom Poznańskim za zastosowanie preferencyjnej opłaty za stoisko podczas POLEKO.


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.