Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Spotkanie Kół „Salamandry”

Podczas spotkania Kół w Chalinie

Podczas spotkania Kół w Chalinie
Fot. Andrzej Kepel

Wraz ze wzrostem liczby członków naszego Towarzystwa (w dniu oddawania tego numeru do druku zapisała się 1365 osoba) powstają kolejne zamiejscowe Koła „Salamandry”, realizujące własne przedsięwzięcia. Można o nich przeczytać w każdym kolejnym numerze Biuletynu. Są też przedsięwzięcia (przede wszystkim związane z ochroną nietoperzy), w realizację których włączają się wszystkie nasze Koła. Aby współpraca układała się dobrze i sprawnie, od czasu do czasu powinniśmy się spotykać.

Pierwszy taki zjazd Kół „Salamandry”, poświęcony głównie strategii dalszej współpracy oraz możliwościom intensyfikacji i lepszej koordynacji ochrony nietoperzy, odbył się w dniach 30 września - 1 października 2000 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Chalinie koło Sierakowa. Obrady były bardzo owocne. Wszyscy zgodzili się, że takie spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz, a jeszcze lepiej - dwa razy do roku.

Andrzej Kepel

Sponsorem spotkania była Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, GEF/SGP oraz Zarząd Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (właściciel ośrodka w Chalinie).Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.