Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Obserwatorium nietoperzy laureatem „Konkursu Ekologicznego HP”

Przedstawiciele firmy Hewlett-Packard oraz reprezentanci zwycięskich organizacji

Przedstawiciele firmy Hewlett-Packard oraz reprezentanci zwycięskich organizacji
Fot. Agencja „Reporter”

27 października br., podczas uroczystej gali w restauracji Belvedere w warszawskich Łazienkach Królewskich, ogłoszono wyniki pierwszej edycji „Konkursu Ekologicznego HP” na najlepsze polskie kampanie z dziedziny ochrony środowiska naturalnego. Konkurs zrealizowano w ramach Programu Odbioru i Recyklingu Tonerów Hewlett-Packard. Jury najwyżej oceniło jedno z przedsięwzięć zgłoszonych przez PTOP „Salamandra”, polegające na utworzeniu Obserwatorium Nietoperzy „Batmanówka” w Kopankach (gm. Opalenica).

Drugie miejsce w konkursie zajęło Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”, za projekt edukacyjny „Sojusz z Naturą”. Przyznano także 4 wyróżnienia: Północnopodlaskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków („Ochrona kolonii lęgowej bociana białego w Pentowie koło Tykocina”), Redakcji „Ekoświat” („Najpiękniejsze polskie drzewa”), Polskiej Zielonej Sieci („System obiegu informacji ekologicznych”) oraz panu Janowi Stachyrakowi („Ostoja przyrody - ostoja bioróżnorodności”).

Andrzej Kepel

Zobacz również: „Batmanówka” w Kopankach - Biuletyn 1/1999).Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.