Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Otwarcie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej
„Cmentarz” w Jabłonnie

Przylaszczka to jeden z licznych gatunków kwiatów, które wiosną można podziwiać w naszej ostoi

Przylaszczka to jeden z licznych gatunków kwiatów, które wiosną można podziwiać w naszej ostoi
Fot. Dominik Kopeć

24 kwietnia 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej w Szkolnej Ostoi Przyrody przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jabłonnie (zobacz: Nasza Szkolna Ostoja Przyrody w barwach jesieni - Biuletynie 2/2000). Termin ten wybraliśmy nieprzypadkowo. Poprzedzał go Dzień Ziemi. W imprezie uczestniczył pan Radosław Dzięciołowski z PTOP „Salamandra”, który przedstawił bardzo ciekawą prelekcję na temat życia i ochrony nietoperzy. W ramach uroczystości, poza oficjalnymi przemówieniami i podziękowaniami, młodzież przygotowała występy artystyczne. Uczniowie klas IV szkoły podstawowej wystąpili w inscenizacji „Czysta energia - czysta Ziemia”, przygotowanej pod kierunkiem p. Agnieszki Szczerkowskiej, a uczniowie klas I gimnazjum w widowisku „Harmonia, dramat, odrodzenie” przygotowanym przez p. Romualdę Nowak i p. Grażynę Andrys. Piosenki przyrodnicze zaśpiewał chór szkolny pod kierunkiem p. Mirosława Mądrego. Oczywiście w programie przewidziano także zwiedzanie ostoi.

Trasa ścieżki podzielona jest na sześć przystanków. Pierwszy - „Szypułkowo” pozwala bliżej przyjrzeć się dębowi, jednemu z sześciu pomników przyrody, rosnącemu w otoczeniu różnych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych (także z gatunków chronionych). Drugi z przystanków nazwano „Zakątkiem wiecznej pamięci”. Jest to tak zwane lapidarium - miejsce, gdzie zebrano pozostałości nagrobków znalezione na terenie byłego cmentarza ewangelickiego, na którym założyliśmy ostoję. Kolejne przystanki to: „Promienisko”, „Krzewolandia”, „Pomnik” oraz „Żółta otchłań”. Serdecznie zapraszamy do Jabłonny. Ścieżka przyrodnicza jest oznakowana tablicami informacyjnymi. Jest ona ogólnie dostępna. Jednak zorganizowane grupy proszę wcześniej zgłosić w sekretariacie szkoły. Wszystkim odwiedzającym to miejsce życzę miłych wrażeń w kontakcie z przyrodą.

Danuta Buszewska
Opiekun Szkolnego Koła PTOP „Salamandra” w Jabłonnie

Dziękujemy p. E. Kocikowi (Cukiernia - Rakoniewice) za ufundowanie pysznego ciasta na tę uroczystość.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.