Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nasi zagraniczni wolontariusze


Nasi ochotnicy podczas wspólnego grzybobrania. Od lewej: Julia, Ivy, Aili, Lea, Natalia (z Polski) i Ecki.

Nasi ochotnicy podczas wspólnego grzybobrania. Od lewej: Julia, Ivy, Aili, Lea, Natalia (z Polski) i Ecki.
Fot. Andrzej Kepel


Już od prawie roku pomagają nam Lea i Ecki - ochotnicy z Niemiec. Bardzo szybko stali się niezastąpieni w niektórych pracach (Lea odpowiada np. za całą logistyczną stronę prowadzenia szpitalika dla nietoperzy, a Ecki jest bardzo pomocny przy rozmaitych zadaniach związanych z komputerami). Nie wiemy, jak sobie poradzimy, gdy nasi wolontariusze wkrótce wrócą do swojej ojczyzny. Jednego jesteśmy jednak pewni - na zawsze już zostaną naszymi przyjaciółmi.

W połowie sierpnia przyleciała do nas z Finlandii Aili Phihlajamäki. Niedawno skończyła liceum i przed rozpoczęciem studiów chce przez rok pomagać w „Salamandrze” przy realizacji projektów związanych z ochroną ptaków i terenów wodno-błotnych. Przede wszystkim przy działaniach związanych z ochroną nietoperzy pracować będą Ivy Frenger i Julia Berger z Niemiec, które przyjechały do Polski 10 września. Być może po powrocie, któraś z nich zdecyduje się studiować biologię? Witamy, Aili, Julio i Ivy!

Andrzej Kepel

Pobyt zagranicznych ochotników w Polsce i ich udział w pracach „Salamandry” finansowany jest przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu „Młodzież” i Robert Bosch Stiftung.Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.