Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Pogotowie przyrodnicze

Wydry polujące na stawach rybnych to spory problem. Można go jednak rozwiązać np. montując specjalne ogrodzenie pod niewielkim napięciem (jedynie odstraszającym zwierzęta).

Wydry polujące na stawach rybnych to spory problem. Można go jednak rozwiązać np. montując specjalne ogrodzenie pod niewielkim napięciem (jedynie odstraszającym zwierzęta).
Fot. Andrzej Kepel

Obecnie liczba zgłaszanych nam próśb o podjęcie działań interwencyjnych związanych z ochroną przyrody wynosi 30-50 miesięcznie. Choć nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc, jednak te przypadki, w których udaje się nam doprowadzić do uratowania jakiegoś zwierzęcia lub cennego terenu, dają nam wiele satysfakcji.

Część zgłoszeń dotyczy nietoperzy (zobacz: Podwójny jubileusz w klinice dla nietoperzy) lub sokołów pustułek (zobacz: Pustułkom w Poznaniu mieszka się lepiej). Coraz częściej jednak „Salamandra” musi pełnić rolę „pogotowia przyrodniczego” także w różnych innych sprawach: chore lub ranne bociany, młode jerzyki, które wypadły z gniazd, niszczenie lęgowisk ptaków podczas remontów budynków, krogulec uwięziony w hali magazynu, wycinanie wartościowych drzew przez różne firmy lub samorządy, nielegalne składowiska ziemi z wykopów w użytku ekologicznym...

Nie wiemy, czy lawinowy wzrost napływających do nas zgłoszeń jest przede wszystkim wynikiem stopniowego zwiększania się wrażliwości ludzi na problemy ochrony przyrody, czy też coraz powszechniejszej znajomości naszego Towarzystwa. Mamy nadzieję, że w grę wchodzą właśnie te dwie przyczyny, a nie zwielokrotnienie się liczby zagrożeń.

Andrzej Kepel

Działania interwencyjne mogą być realizowane przez PTOP „Salamandra” dzięki pomocy finansowej następujących instytucji: Ambasada Holandii (fundusze KNIP/MATRA), Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A., Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, Globalny Fundusz Ochrony Środowiska GEF/SGP, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.