Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Rozwiązujemy bocianie problemy

Wiele spośród wpływających do naszego Towarzystwa zgłoszeń z prośbą o interwencję dotyczy problemów bocianich. Szczególnie dużo jest ich w lipcu i sierpniu, gdy młode ptaki uczą się latać i często uderzają w linie energetyczne czy inne przeszkody.

Podczas naszych działań interwencyjnych często musimy pomagać bocianom

Podczas naszych działań interwencyjnych często musimy pomagać bocianom
Fot. Andrzej Kepel

Złapanego rannego bociana na czas transportu najlepiej włożyć w worek

Złapanego rannego bociana na czas transportu najlepiej włożyć w worek
Fot. Ewa Olejnik

Bociany mają również kłopoty z gniazdami, które spadają, zarastają gałęziami lub budowane są w miejscach, w których powodują uciążliwości dla ludzi - np. na czynnych kominach. Aby pomóc ptakom w ich problemach mieszkaniowych, stawiamy specjalne słupy z platformami, na których boćki będą mogły zakładać gniazda. Niedawno takie konstrukcje stanęły w okolicach Kiszkowa i Objezierza, czyli w pobliżu naszych społecznych ostoi przyrody. Działania te będziemy kontynuować, montując podstawy pod gniazda także w innych miejscach, w których będzie to potrzebne.

Paweł Śliwa

Za ufundowanie i postawienie słupów dziękujemy Telekomunikacji Polskiej S.A., Pion Sieci, Oddział Poznań. Działania te sponsorował także Globalny Fundusz Ochrony Środowiska GEF/SGP.
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.