Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Akcji rezerwatowej ciąg dalszy

Dwa lata temu zaprzyjaźniony Klub Przyrodników wystąpił z pomysłem utworzenia „shadow list” obiektów godnych objęcia ochroną rezerwatową. Akcja prowadzona jest w całej Polsce, a na każde województwo został wyznaczony koordynator zbierający informacje z podlegającego mu obszaru. W prace włączyło się kilkanaście organizacji pozarządowych (także PTOP „Salamandra”)* oraz wielu przyrodników, zarówno zawodowych, jak i amatorów-pasjonatów. Po roku akcja przyniosła pierwsze owoce. Ukazała się drukiem monografia „Rezerwaty przyrody w województwie lubuskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, a obiekty w niej przedstawione zostały opisane na stronie internetowej Klubu. W planach jest publikacja kolejnych podobnych pozycji dla poszczególnych województw. W dwóch regionach Polski akcję koordynują przedstawiciele naszego Towarzystwa.

Większość zgłoszeń dotyczy proponowanych rezerwatów leśnych

Większość zgłoszeń dotyczy proponowanych rezerwatów leśnych
Fot. Adriana Bogdanowska

Łódzkie

Wśród osób zaangażowanych w to działanie nie mogło zabraknąć członków łódzkiej „Salamandry”. Do tej pory opracowaliśmy sześć kart informacyjnych, w przygotowaniu jest sześć–osiem dalszych. Większość zgłoszonych obiektów znajduje się w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Część z nich była proponowana do ochrony rezerwatowej już kilkanaście–kilkadziesiąt lat temu, kilka to nasze propozycje autorskie. W większości głównymi przedmiotami ochrony byłyby zbiorowiska leśne, przede wszystkim grądowe, lub torfowiska otoczone borami bagiennymi, choć pod uwagę wzięto również nieuregulowane cieki śródleśne.

Opracowanie każdej karty wymagało wizyty w terenie, weryfikacji wartości przyrodniczych, zidentyfikowania zagrożeń oraz zdobycia dokumentacji fotograficznej. Poszukiwaliśmy również opracowań i danych źródłowych: artykułów naukowych dotyczących interesującego nas obszaru oraz dokumentów planistycznych. Oprócz tego rozpowszechnialiśmy informację o akcji wśród lokalnych przyrodników i mobilizowaliśmy ich do zgłaszania własnych propozycji. W tym miejscu pragniemy także zwrócić się z apelem o nadsyłanie nowych propozycji do lokalnych koordynatorów, których listę można znaleźć na stronie kp.org.pl/pdf/rezerwaty_koordynatorzy_regionalni.pdf. W województwie łódzkim zajmuje się tym dr Paulina Grzelak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Akcja cały czas trwa i każda pomoc jest cenna.

Wielkopolskie

Mamy nadzieję, że również w Wielkopolsce akcja przyczyni się do powstania nowych rezerwatów. Dotąd w naszym województwie zostało opracowanych 15 propozycji. Dotyczą one przede wszystkim lasów (od łęgów i fragmentów olsów po buczynę, dąbrowy oraz grądy) i borów lub miejsc podmokłych (torfowiska i baseny wodno-torfowiskowe), ale są też inne pomysły, np. kompleks starodrzewów i muraw kserotermicznych czy cenne dla ptaków łąki. Najbardziej cieszą propozycje objęcia ochroną dużych, zróżnicowanych siedliskowo obszarów (choć oczywiście małe cenne obiekty też są bardzo mile widziane!). Głównym bowiem mankamentem większości rezerwatów – zwłaszcza w Wielkopolsce – jest ich niewielka powierzchnia.

Obecnie opracowujemy kolejne projekty. W ciągu kilku najbliższych miesięcy planujemy przygotować ich co najmniej 12–15. Dziękujemy wszystkim przyrodnikom, którzy poświęcili swój czas (a pewnie także środki, chociażby na przejazd w teren) i opracowali karty informacyjne oraz mapy dla obiektów. Jednocześnie chcemy zachęcić wszystkich do zgłaszania kolejnych propozycji lub sygnałów o miejscach mogących stać się rezerwatami przyrody. Wszystkie pomysły, sugestie czy pytania można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Piotr Niedźwiedzki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Łódzkie Koło PTOP „Salamandra”

Radosław Jaros
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybór numeru