Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Akcje interwencyjne

Mroczka posrebrzanego można poznać m.in. po „srebrzystym” zabarwieniu sierści na grzbiecie

Mroczka posrebrzanego można poznać m.in. po „srebrzystym” zabarwieniu sierści na grzbiecie
Fot. Andrzej Kepel

Większość interwencji, które musieliśmy w tym roku podejmować, dotyczyła nietoperzy. Tej jesieni otrzymaliśmy sporo zgłoszeń o nietoperzach, które w trakcie listopadowych mrozów chroniły się w mieszkaniach lub biurach. W takich przypadkach przenosiliśmy je w bezpieczne miejsce (do jednego z fortów). Co ciekawe - oprócz najczęściej spotykanego w mieszkaniach mroczka późnego (Epresicus serotinus) w dwóch przypadkach okazało się, że zgłoszenie dotyczyło rzadkiego gatunku - mroczka posrebrzanego (Vespertilio murinus). Do tej pory tylko raz pojedynczy osobnik tego gatunku był notowany w Poznaniu. W ostatnich latach coraz częściej obserwuje się te nietoperze późną jesienią w miastach (np. w Warszawie i Wrocławiu).

Najprawdopodobniej zatrzymują się tu one podczas przelotów na zimowiska. Nie jest jednak wykluczone, że część także zimuje w miastach. Gatunek ten występuje najczęściej w górach. Podejrzewa się, że wysokie bloki osiedli mieszkaniowych są przez nie traktowane jako swoiste „formacje skalne” z położonymi między nimi „wąwozami”. Co ciekawe - nietoperze te najczęściej obserwuje się na najwyższych piętrach wieżowców i innych budowli (np. na szczycie Pałacu Kultury w Warszawie).

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.