Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkursy wiedzy przyrodniczej

W tym roku szkolnym (1998/1999) ponownie organizujemy konkursy wiedzy przyrodniczej dla uczniów z województwa poznańskiego. Bardzo cieszy nas fakt, iż z roku na rok wzrasta liczba szkół biorących udział w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym dla Uczniów Szkół Podstawowych. W tegorocznej edycji, zatytułowanej „Zwierzęta chronione w Polsce”, uczestniczy 113 szkół (o 12 więcej niż w roku ubiegłym). Etap szkolny Konkursu odbył się 3 listopada. Rozgrywki wojewódzkie, do których zakwalifikowało się 166 uczestników, będą miały miejsce w lutym 1999 r. Podobnie jak w zeszłym roku, w okolicach Dnia Ziemi (24 kwietnia) przeprowadzimy wielki „finał finałów” dla 20 laureatów naszego Konkursu i tej samej liczby zwycięzców Konkursu organizowanego przez Lubuski Klub Przyrodników.

O tytuł najlepszego przyrodnika ponownie będą w tym roku walczyć również uczniowie szkół średnich. Tematem przewodnim Konkursu są tym razem parki narodowe w Polsce. 7 grudnia odbył się etap szkolny, w marcu zaś nastąpi emocjonujący finał.

Mamy nadzieję, że w trakcie przygotowań do Konkursu młodzi pasjonaci znacznie poszerzą swoją wiedzę o polskiej przyrodzie. Wszystkim uczestnikom życzymy połamania długopisów i wielu niezapomnianych wrażeń w czasie studiowania tajemnic zwierząt i roślin!

Redakcja

Oba Konkursy wspiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.