Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkurs fotograficzny FOTO-EKO 1998 rozstrzygnięty!

W dniu 19 listopada 1998 r. jury oceniło blisko 400 prac nadesłanych na VII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej pt. „Przyroda poza terenami chronionymi”

Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu były rośliny, zwierzęta oraz ciekawe przyrodniczo tereny uwiecznione na kliszy na terenie Polski, ale w rejonach nie objętych ochroną prawną.

I miejsce

Nie przyznano

II miejsce

Przyznano dwie równorzędne nagrody.Otrzymali je:

Daniel Kierzkowski z Poznania za zestaw „Łabędzie”

z zestawu „Łabędzie”
Fot. Daniel Kierzkowski (2x)


Wojciech Wójcik z Lidzbarka Warmińskiego za zdjęcie „Gąsiorki”

„Gąsiorki”
Fot. Wojciech Wójcik


III miejsce

Ilona Kobylińska-Konieczna z Poznania za pracę
„W lewo patrz, w prawo patrz! czyli z której strony nadejdzie wiosna”

„W lewo patrz, w prawo patrz! czyli z której strony nadejdzie wiosna”
Fot. Ilona Kobylińska-Konieczna


Wyróżnienia

Jacek Dymitrowicz z Bełchatowa za zdjęcie pt. „Sierpówki”

„Sierpówki”
Fot. Jacek Dymitrowicz


Jacek Wendzonka z Poznania za zdjęcie pt. „Odpoczynek”

„Odpoczynek”
Fot. Jacek Wendzonka


Hubert Jesionowski ze Szczytna za zdjęcie pt. „Jastrząb i jego ofiara”
(w rzeczywistości: myszołów przy padlinie sójki)

„Jastrząb i jego ofiara”
Fot. Hubert Jesionowski


Łukasz Stępień z Poznania za zdjęcia pt. „Wśród moczarów” i „Błękitny łowca”

„Błękitny łowca”
Fot. Łukasz Stępień


Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.