Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ośrodek Badania i Ochrony Nietoperzy

Trwają prace remontowo-adaptacyjne w Forcie IIa przekazanym nam w użytkowanie przez władze Poznania. Powstanie tam Ośrodek Badania i Ochrony Nietoperzy PTOP „Salamandra”. W jednym z pomieszczeń zostanie także stworzona sala prelekcyjna, która ułatwi nam prowadzenie działalności edukacyjnej. Wykonano najważniejsze prace budowlane, naprawiono częściowo spalony most zwodzony, założono instalację elektryczną. Obecnie odtwarzamy sanitariaty. Aby ośrodek mógł powstać, musimy jeszcze zdobyć sporo środków na jego wykończenie i wyposażenie. Kiedy i w jakim stopniu to się uda - zależy od hojności sponsorów. Jeśli ktoś miałby możliwość wesprzeć te działania, będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

Redakcja

Głównym sponsorem prac remontowych jest Fundacja EkoFundusz. Wspiera je także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.