Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Szkolne Koło „Salamandry” w Rakoniewicach

Do niedawna dzieciom ze szkolnego Koła Przyrodniczego z Rakoniewic słowo „Salamandra” kojarzyło się tylko z pięknie ubarwionym, chronionym w Polsce płazem. Dziś prowadzone przeze mnie Koło, liczące 28 uczniów z klas V-VII, wie już co kryje się pod tą wdzięczną nazwą. Przygoda z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra” zaczęła się 2 lata temu. Poznaliśmy smak rywalizacji w organizowanym przez „Salamandrę” Konkursie. Uczestniczyło w nim aż 34 dzieci z naszej szkoły! Troje brało udział w etapie wojewódzkim w Poznaniu. Jeden z uczniów - Marcin Buszewski, zajął czwarte miejsce w Konkursie. W tym roku szkolnym ponownie będzie próbował swoich sił razem z 36 innymi uczniami. Może tym razem dopisze mu więcej szczęścia. Temat wydaje się ciekawy: „Zwierzęta chronione w Polsce”. W maju zeszłego roku utworzyliśmy w szkole bank informacji na ten temat. Może z niego korzystać każdy uczeń. Były też prelekcje przeprowadzone przez pracowników „Salamandry”. Dwie klasy (56 uczniów) stłoczone z konieczności w jednej sali lekcyjnej tak pilnie i cicho słuchały, że można było usłyszeć przelatującą muszkę. Potem pojechaliśmy do Rezerwatu „Meteoryt Morasko”. I znowu zdziwienie. Prawie nietknięta ludzką ręką przyroda w granicach dużego miasta - Poznania oraz dziwne leje stanowiące pozostałość po upadku meteorytów. Chronienie przyrody stało się naszą pasją. Skoro w Morasku można stawiać tablice informujące o chronionych gatunkach roślin i zwierząt, to może i u nas można zrobić coś takiego? Znaleźliśmy ciekawy stawek na Działkach Pracowniczych i objęliśmy go opieką tworząc Szkolną Ostoję Przyrody. Uzyskaliśmy aprobatę działkowców i leśników, którzy ofiarowali nam drewno na pomost. Najważniejsza korzyść z tych działań jest w sercach i umysłach moich uczniów, którzy czują przyrodę i lepiej ją rozumieją. Uważamy, że PTOP „Salamandra” doskonale spełnia swoją rolę ułatwiając działanie kół w terenie. Służy radą i pomocą i ma ciekawe pomysły.

W „naszym” stawku licznie godują żaby

W „naszym” stawku licznie godują żaby
Fot. Piotr Uba

Szablaki to jeden z kilku gatunków ważek żyjących w naszej ostoi

Szablaki to jeden z kilku gatunków ważek żyjących w naszej ostoi
Fot. Małgorzata i Andrzej Musiałowie

Wirginia Sieradzan
opiekun Szkolnego Koła „Salamandry” w Rakoniewicach
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.