Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Sprzątanie Świata 1998

Rezultat sprzątania w Forcie Va

Rezultat sprzątania w Forcie Va
Fot. Andrzej Gawlak

W tym roku „Salamandra” już tradycyjnie uczestniczyła w akcji Sprzątania Świata. Z pomocą ok. 300 (!!!) wolontariuszy wyzbieraliśmy śmieci w Rezerwacie „Meteoryt Morasko” oraz w Forcie IIa. i Va. W tych nienajprzyjemniejszych działaniach dzielnie pomagali nam m.in. uczniowie z XVII LO w Poznaniu (w tym członkowie tamtejszego Koła) oraz członkowie Szkolnych Kół „Salamandry” przy Szkole Podstawowej nr 9 i 54 w Poznaniu.

Redakcja
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.