Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ochrona zimowisk nietoperzy

Projekt ochrony zimowisk nietoperzy jest kontynuowany. Te z poznańskich fortów, które nie zostały przez nas zabezpieczone w ubiegłym roku, okratowaliśmy tego lata. Niestety, część zabezpieczeń jest niszczona przez „poszukiwaczy przygód”. Prowadzimy ciągłą kontrolę fortów i naprawiamy uszkodzenia. Można powiedzieć, że od tego roku, pomimo zdarzających się aktów wandalizmu, wszystkie ważniejsze zimowiska nietoperzy w Poznaniu są dość dobrze chronione.


Nocek Bechsteina (Myotis bechsteini) - rzadki gatunek nietoperza. Można go m.in. spotkać zimującego w Rezerwacie „Nietoperek”.

Nocek Bechsteina (Myotis bechsteini) - rzadki gatunek nietoperza. Można go m.in. spotkać zimującego w Rezerwacie „Nietoperek”.
Fot. Andrzej Kepel

W tych fragmentach fortyfikacji, w których niekorzystne warunki mikroklimatyczne (przewiewy, przemarzanie) uniemożliwiały zimowanie nietoperzy, przeprowadziliśmy akcję przesłaniania części otworów za pomocą styropianowych płyt. Niektóre otwory trzeba było także zamurować.

Udało się przekonać władze Poznania do zrezygnowania z planów wyburzenia schronu w Parku Sołackim - stanowiącego również zimowisko nietoperzy. Jeszcze przed nastaniem mrozów zabezpieczono za pomocą kraty także ten obiekt. Wiosną będziemy kontynuować prace przy tym schronie, aby jego wygląd zewnętrzny nie szpecił parku.

„Salamandra” stała się jesienią tego roku właścicielem Fortu Va. Zimowisko to zostało już przez nas wcześniej zabezpieczone. Obecnie w części pomieszczeń prowadzone są przez naszych wolontariuszy szczegółowe obserwacje obejmujące zimujące nietoperze oraz zmiany warunków mikroklimatycznych. Po zakończeniu sezonu zimowego wyniki badań zostaną podsumowane i opracujemy szczegółowy plan zagospodarowania tego obiektu.

Nasze działania dotyczące badania i ochrony zimowisk nietoperzy nie ograniczają się wyłącznie do Poznania. Przymierzamy się m.in. do zabezpieczenia ważnego hibernakulum w jednym z umocnień Wału Pomorskiego. Nasze Koło w Szczecinie planuje objęcie ochroną zimowisk nietoperzy w tym mieście. Posiadamy też sporą kartotekę zimowisk zgłoszonych z terenu Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Tej zimy planujemy objąć je wszystkie kontrolą i wytypować kilka takich, które w pierwszej kolejności wymagają zabezpieczenia. Jak co roku w okolicach Sylwestra odbędzie się też obóz w Tatrach, podczas którego będzie kontynuowany monitoring zimowisk nietoperzy w wybranych jaskiniach.

Trwają prace nad opracowaniem planu ochrony największego polskiego zimowiska nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Część tych podziemi objęta jest ochroną rezerwatową (Rezerwat „Nietoperek”). Projekt utworzenia rezerwatu („Nietoperek II”) w pozostałej części MRU jest od dawna gotowy i czeka jedynie na zatwierdzenie. Plan ochrony tego obiektu przygotowują chiropterolodzy z Wrocławia. „Salamandra” wspólnie z wrocławską organizacją PTPP „pro Natura” prowadzi tej zimy trzykrotne, dokładne inwentaryzacje nietoperzy zimujących w tym kompleksie podziemi (liczba hibernujących zwierząt dochodzi tam do ok. 30.000). Wyniki będą przydatne do prawidłowego zaplanowania działań ochronnych. Ze względu na wyjątkową cenność tego zimowiska, w akcjach liczenia mogą brać udział wyłącznie osoby ze sporym doświadczeniem chiropterologicznym. Na szczęście takich osób w naszym Towarzystwie nie brakuje.

Jak zwykle - również tego roku prosimy o zgłaszanie do „Salamandry” wszystkich znanych miejsc zimowania nietoperzy (również tych spoza Wielkopolski). Zapraszamy także do współpracy osoby chcące pomóc w zimowej akcji kontroli zimowisk.

Redakcja

Sponsorem strategicznym projektu ochrony zimowisk nietoperzy jest Fundacja EkoFundusz. Działania te wspierają także finansowo Wojewódzki i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.