Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


XII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Jeden z posterów zaprezentowanych podczas konferencji w Krzydlinie Małej

Jeden z posterów zaprezentowanych podczas konferencji w Krzydlinie Małej
Fot. Magdalena Gmaj

W listopadzie, w Krzydlinie Małej w pobliżu Wrocławia, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna (OKCh). Tym razem zorganizowało ją Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Wzięło w niej udział kilkunastu członków „Salamandry” - zarówno z Poznania, jak i z naszych Kół w Gdańsku i Szczecinie. Przedstawiliśmy łącznie 9 wystąpień (posterów i referatów).

Gospodarze tegorocznej konferencji przygotowali ją perfekcyjnie. Chiropterolodzy, którzy mieli okazję uczestniczyć we wszystkich dotychczasowych OKCh zgodnie podkreślają, że ta była przygotowana najlepiej i wyróżniała się najwyższym poziomem merytorycznym. Ponieważ ustalono, że kolejną konferencję (w roku 1999) zorganizuje... „Salamandra”, będziemy się musieli bardzo starać, aby osiągnąć zbliżony poziom. Na szczęście wiemy, że możemy liczyć na niezawodną pomoc naszych członków.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.