Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ankieta uliczna

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” prowadzi metodą ankiet ulicznych monitoring efektów swoich działań edukacyjnych. Sprawdzana jest w ten sposób znajomość poszczególnych zagadnień przez obywateli. Do tej pory przeprowadzono trzykrotnie taką akcję, każdorazowo ankietując statystycznie reprezentatywną grupę 900 - 1000 losowo wybranych mieszkańców Poznania. Odbyły się one: w kwietniu 1994 r., w listopadzie 1995 r. i w czerwcu 1998 r. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono także osobną ankietę poświęconą wyłącznie nietoperzom. Wykonano ją równolegle w Poznaniu i Szczecinie. Zadawano trzy pytania:

  1. „Które z wymienionych zwierząt są w Polsce objęte ochroną prawną: ropuchy, wróble, nietoperze?” (prawidłowa odpowiedź - wszystkie);
  2. „Czy nietoperze są zwierzętami pożytecznymi czy szkodnikami?”;
  3. „Czym żywią się żyjące w Polsce nietoperze?”.

Wyniki przedstawiamy w tabeli:

Pytanie Typ odpowiedzi Poznań    Szczecin   
Które z wymienionych zwierząt są w Polsce objęte ochroną prawną: ropuchy, wróble, nietoperze? ropuchy
wróble
nietoperze
30,0%
11,4%
77,9%
35,5%
3,5%
74,0%
Czy nietoperze są zwierzętami pożytecznymi czy szkodnikami? pożyteczne
szkodniki
85,0%
7,1%
88,5%
1,5%
Czym żywią się żyjące w Polsce nietoperze?* owadami
gryzoniami
62,1%
15,0%
57,7%
23,7%

*) Uwzględniono najczęstsze odpowiedzi.

Jak widać, większość ludzi wie, że nietoperze są pożyteczne i chronione. Pomimo jednak, że poziom wiedzy na temat tych zwierząt w ostatnich latach systematycznie wzrasta, nadal zaledwie niewiele ponad połowa ankietowanych posiada podstawową wiedzę na temat ich biologii.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.