Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Pędzenie zwierząt” w Drawieńskim Parku Narodowym

Najliczniejszymi dużymi ssakami w DPN są jelenie

Najliczniejszymi dużymi ssakami w DPN są jelenie
Fot. Piotr Nowak

24 października, podobnie jak w lutym tego roku, pojechaliśmy wraz z ponad 30 wolontariuszami do Drawieńskiego Parku Narodowego, aby razem z ochotnikami Lubuskiego Klubu Przyrodników policzyć zamieszkujące ten teren duże ssaki. Chociaż od rana padał deszcz, gdy przyjechaliśmy - przejaśniło się i Park dostarczył nam niezapomnianych, jesiennych wrażeń. Na wybranych powierzchniach naliczyliśmy 13 jeleni, 13 saren, 6 dzików i 2 zające. Wyniki pędzeń posłużą do opracowania planu ochrony fauny DPN-u.


RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.