Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Rocznik Naukowy PTOP „Salamandra”

Ukazał się kolejny (drugi) numer Rocznika Naukowego naszego Towarzystwa. Czasopismo to kierujemy przede wszystkim do naukowców, studentów i osób zajmujących się zawodowo przyrodą i jej ochroną. Jest to pozycja recenzowana. W tym numerze znalazły się artykuły z różnych dziedzin biologii, dotyczące rozmaitych regionów Polski. Cena Rocznika wynosi 12,00 zł (dla członków PTOP „Salamandra” - 9,60 zł). Można go zamawiać w biurze „Salamandry”. Podobnie jak w przypadku Biuletynu, możliwa jest także stała prenumerata tego czasopisma.

Redakcja

Ten numer Rocznika został wydany dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydziału Biologii UAM, Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego i Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Wojewody Sieradzkiego oraz Nadleśnictw Sieradz i Złoczew.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.