Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Letnie obozy

Jednym z elementów działań edukacyjnych realizowanych przez „Salamandrę” jest organizowanie letnich obozów dla naszych wolontariuszy. Prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin biologii, stwarzają one okazję do poszerzenia wiedzy na temat różnych gatunków roślin i zwierząt oraz procesów zachodzących w przyrodzie. Jest to też doskonała metoda szkolenia przyszłych potencjalnych kadr „Salamandry”. Obozy umożliwiają ponadto wzajemne poznanie się osobom, które w ciągu roku pomagają nam dzielnie w naszych przedsięwzięciach. Jest to też dobry i tani sposób na przyjemne i pożyteczne spędzenie wakacji.

Uczestnicy obozu chiropterologicznego w Margoninie

Uczestnicy obozu chiropterologicznego w Margoninie
Fot. Mariola Trądrowska


W tym roku zorganizowaliśmy dla naszych członków aż trzy obozy: jeden ornitologiczny (w Drawieńskim Parku Narodowym) i dwa chiropterologiczne (w Margoninie i w Wielkopolskim Parku Narodowym). Wrażeniami z obozu „ptasiego” podzielił się jeden z jego uczestników (zobacz: Obóz ornitologiczny PTOP ”Salamandra”).

Rezultaty obozów chiropterologicznych zostały zaprezentowane przez dwóch naszych zapalonych młodych chiropterologów (Agnieszkę Szubert i Macieja Łochyńskiego) w trakcie XII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej. W Margoninie, dzięki odłowom w sieci, obserwacjom detektorowym oraz przeszukiwaniu potencjalnych schronień, udało się stwierdzić następujące gatunki nietoperzy: mroczka późnego (Eptesicus serotinus), nocka Brandta (Myotis brandti), nocka rudego (Myotis daubentoni), nocka wąsatka (Myotis mystacinus), karlika większego (Pipistrellus nathusi). Odnotowano m.in. liczące po kilkadziesiąt osobników kolonie rozrodcze tych gatunków. W trakcie badań w okolicach Margonina prowadzono rozmowy z miejscową ludnością, wyjaśniając pożyteczność nietoperzy oraz podstawowe zasady ich ochrony.

Podczas obozu w Wielkopolskim Parku Narodowym sprawdzono 133 skrzynki nietoperzowe oraz prowadzono odłowy w sieci. W sumie zanotowano aż 9 gatunków nietoperzy - nocka dużego (Myotis myotis), nocka wąsatka (Myotis mystacinus), nocka rudego (Myotis daubentoni), mroczka późnego (Eptesicus serotinus), karlika malutkiego (Pipistrellus pipistrellus), borowca wielkiego (Nyctalus noctula), gacka brunatnego (Plecotus auritus), mopka (Barbastella barbastellus) oraz prawdziwą naukową rewelację - nietoperza, którego cechy wskazywały na przynależność do gatunku nocek orzęsiony (Myotis emarginatus).

Redakcja

Obozy odbyły się dzięki pomocy finansowej Milieukontakt Oost-Europa z Holandii.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.