Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Młodzi przyrodnicy

Obserwacje ptaków na terenie Szkolnej Ostoi Przyrody w Szamotułach

Obserwacje ptaków na terenie Szkolnej Ostoi Przyrody w Szamotułach
Fot. Piotr Tryjanowski

Obecnie około 400 uczniów ze szkół województwa poznańskiego, zrzeszonych w Szkolnych Kołach PTOP „Salamandra”, opiekuje się ciekawymi przyrodniczo terenami, w ramach naszego przedsięwzięcia zatytułowanego „Szkolne Ostoje Przyrody”. Od czerwca do października trwały prace przy wytyczaniu ścieżek dydaktycznych oraz inwentaryzacje przyrodnicze chronionych przez Koła obiektów.

We wrześniu „Salamandra” ogłosiła dwa konkursy dla Kół, związane tematycznie z Ostojami. Pierwszy z nich to konkurs na najlepszy folder reklamujący Ostoję, drugi - konkurs plastyczny pod tytułem „Moja Ostoja”. Rozwiązanie obu konkursów nastąpi pod koniec stycznia.

Redakcja

Przedsięwzięcie „Szkolne Ostoje Przyrody” realizowane jest obecnie dzięki wsparciu Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.