Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

W Koalicji dla ratowania polskich rzek

Od ponad roku obserwuje się wzmożoną działalność lobbingową środowisk hydrotechnicznych, widzących szanse na duży zarobek przy kanalizacji polskich cieków. Wbrew ogólnoświatowej i europejskiej tendencji, popartej wiedzą i ekonomią, postulują one wzmożoną regulację i zwiększanie parametrów żeglowności Wisły, Odry i niektórych innych rzek. Aby skuteczniej stawiać czoła tej ofensywie, organizacje zainteresowane ochroną przyrody i racjonalną gospodarką wodną (w tym PTOP „Salamandra”) zawiązały Koalicję Ratujmy Rzeki.

Według Koalicji rozwój masowej żeglugi towarowej na rzekach Polski jest nieracjonalny z powodów ekonomicznych i ekologicznych. Koalicjanci są zgodni, że inwestowanie dziesiątek miliardów złotych ze środków budżetowych i wspólnotowych na nieefektywną i szkodliwą środowiskowo budowę śródlądowych dróg wodnych jest nieuzasadnione – w szczególności wobec znacznego potencjału przewozowego polskich kolei, gotowych do przejęcia nowych ładunków i niegenerujących istotnych, negatywnych skutków dla środowiska. Opowiadają się natomiast za rozwojem żeglugi opartej na zasadzie „dostosowywania łodzi do rzek”, takiej, która służy turystyce i rekreacji, a więc jest szansą dla odrzańskich i wiślanych gmin. Także ochrona przeciwpowodziowa powinna być prowadzona w zgodzie z najlepszą współczesną wiedzą, z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody. Odsuwanie wałów od cieków, unikanie zabudowy dolin rzecznych, poldery zalewowe, mała retencja – to metody racjonalne, stosunkowo tanie i powszechnie znane, które jednak z wielkim trudem przebijają się do świadomości rządzących. Wielu samorządowców, a nawet przedstawicieli władz centralnych wciąż wierzy, że powodziom zapobiegną wielkie tamy, wielofunkcyjne zbiorniki i betonowanie koryt rzecznych. Koalicja ma zamiar docierać ze współczesną wiedzą do świadomości społecznej i decydentów.

Andrzej Kepel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybór numeru