Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Polski Komitet Krajowy IUCN

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji podpisywali deklarację przystąpienia do Krajowego Komitetu IUCN

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji podpisywali deklarację przystąpienia do Krajowego Komitetu IUCN
Fot. Andrzej Kepel

W grudniu 2016 r., po kilkuletniej przerwie, wznowił swoją działalność Polski Komitet Krajowy IUCN. Prowadzenie biura oraz strony internetowej Komitetu powierzono PTOP „Salamandra”, a na jego przewodniczącego wybrano przedstawiciela naszego Towarzystwa.

Utworzona w 1948 r. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) jest największą na świecie i najbardziej zróżnicowaną siecią na rzecz ochrony środowiska, wykorzystującą wiedzę, zasoby i zasięg prawie 1300 organizacji i instytucji członkowskich z ponad 160 krajów. Należą do niej kraje i agencje rządowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, a także stowarzyszenia przedsiębiorców. Wspiera ją około 16 000 specjalistów z różnych dyscyplin. Jest ona wiodącym dostawcą danych, analiz i ocen dotyczących ochrony przyrody (w tym np. czerwonych list gatunków zagrożonych). Działając wspólnie z wieloma partnerami i sponsorami, IUCN realizuje na całym świecie mnóstwo różnorodnych przedsięwzięć na rzecz powstrzymania utraty gatunków i siedlisk, odtwarzania ekosystemów i poprawy warunków życia ludzi.

Polski Komitet Krajowy IUCN zaczął być formowany około roku 1995. Formalnie został zarejestrowany w 2003 r. Obecny zarząd został wybrany 12 grudnia 2016 r., Przewodniczącym został dr Andrzej Kepel. Komitet zamierza rozwijać działalność edukacyjną i ekspercką, a także rozpocząć realizację własnych przedsięwzięć ochronnych (prowadzonych wspólnie przez krajowych członków Unii oraz we współpracy z innymi podmiotami). W pierwszych tygodniach działania gotowość merytorycznego wspierania komitetu zgłosiło ponad 60 ekspertów z różnych dziedzin związanych z ochroną przyrody. Pierwsza opracowana przez nich opinia dotyczyła projektu utworzenia rezerwatu Reliktowa Puszcza Karpacka. Więcej o działaniach komitetu można przeczytać na jego stronie internetowej: iucn.org.pl.

Redakcja

Wybór numeru