Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Zimowe ofiary, zimowi goście

Wyjątkowo silne mrozy podczas zimy 2005/2006 przyczyniły się prawdopodobnie do opuszczenia przez nietoperze słabiej izolowanych schronień Pomorza Gdańskiego, takich jak piwnice przy rynku w Gniewie czy górna kondygnacja piwnic pod zrujnowaną kanonią we Fromborku. Ten sam czynnik spowodował wyjątkowo wysoką w tym roku śmiertelność skrzydlatych ssaków – nigdy wcześniej podczas liczeń nie znajdowaliśmy tylu martwych nietoperzy. Równocześnie gdańskie koło PTOP „Salamandra” przeżywało zalew nietoperzy znajdowanych przez mieszkańców trójmiejskich osiedli we własnych mieszkaniach, na klatkach schodowych, wycieraczkach... Wielokrotnie musieliśmy odbierać wyczerpane borowce wielkie z wielkopłytowych bloków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie-Brodwinie. Budynki te już od wielu lat mają reputację „zanietoperzonych” zarówno latem, jak i zimą (zobacz: Bloki, styropian, ...nietoperze - SALAMANDRA 1/2005). Tym razem zwierzęta prawdopodobnie hibernowały w przewodach wentylacyjnych i budziły się ze snu, po czym myliły drogę wyjścia, wchodząc szczelinami do wnętrza mieszkań. Z Wejherowa i Słupska otrzymaliśmy również dwa karliki malutkie, rzadko spotykane zimą w naszym regionie. Wszystkich tych przymusowych sublokatorów mogliśmy wypuścić na wolność dopiero wiosną.

Mateusz Ciechanowski
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.