Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Podziemny spis powszechny

Z pewnym opóźnieniem donosimy o wynikach dorocznego liczenia zimujących nietoperzy w obiektach podziemnych Pomorza Gdańskiego, jakie przeprowadzili członkowie Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP „Salamandra” w lutym 2006 roku. Łącznie skontrolowaliśmy 57 piwnic, bunkrów, fortów i innych mrocznych miejsc, spośród których aż 12 zostało przez nas odwiedzonych po raz pierwszy. Do najciekawszych należy niewątpliwie stara, wyschnięta studnia w lasach leśnictwa Wierszyno (Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”). Stanowi ona jedyną pozostałość dawnej osady, odnaleźli ją zaś pracownicy parku krajobrazowego, od kilku lat niezwykle zaangażowani w program ochrony nietoperzy i współpracę z naszym Kołem. Głębokość studni wynosi około 11 metrów, toteż do policzenia nietoperzy zimujących w jej kamiennych, budowanych bez zaprawy ścianach, niezbędna była lina i sprzęt alpinistyczny, używany przy eksploracji jaskiń. Przykryta warstwą gałęzi i ogrodzona lichym płotkiem studnia mogła stać się śmiertelną pułapką dla nielatających zwierząt, a nawet ludzi. Na szczęście na dnie studni nie znaleźliśmy warstwy kości ani stosu czaszek... Obiekt okazał się natomiast przytulną zimową kryjówką dla prawie 40 nietoperzy, głównie nocków Natterera, którym towarzyszył samotnik lub indywidualista – jedyny w studni gacek brunatny. Łącznie, we wszystkich kryjówkach naliczyliśmy 630 nietoperzy, należących do 8 gatunków.

Mateusz Ciechanowski


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.