Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ptaki i bloki

Specjalnie przeszkoleni pracownicy wysokościowi zabezpieczają otwory w blokach przed ptakami

Specjalnie przeszkoleni pracownicy wysokościowi zabezpieczają otwory w blokach przed ptakami
Fot. Andrzej Batycki

PTOP „Salamandra”, wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”, już po raz drugi zabezpiecza bloki, które mają być w tym roku ocieplone. Prowadzone jesienią i zimą działania mają na celu uniemożliwienie ptakom zakładanie gniazd w różnych szczelinach i otworach, a tym samym zapobieżenie stratom w lęgach, spowodowanych zamurowywaniem piskląt podczas prac ociepleniowych. Specjalnie przeszkoleni pracownicy wysokościowi, pod nadzorem ornitologów, wykonują prace na kolejnych 33 blokach poznańskich Rataj. Obecnie, bogatsi o zeszłoroczne doświadczenia oraz mając więcej czasu na przeprowadzenie prac, zastosowaliśmy nieco inne zabezpieczenia niż w roku ubiegłym, które powinny jeszcze skuteczniej zapobiec ich zniszczeniu przez ptaki i założeniu gniazd. Niestety, w wyniku ociepleń, na Ratajach jest coraz mniej miejsc lęgowych dla drobnych ptaków. Mamy więc nadzieję, że uda się nam przekonać spółdzielnie i budowlańców do zastosowania skrzynek podociepleniowych, które będą lepsze do zakładania gniazd niż szczeliny między płytami i dziury pod parapetami.

Andrzej Batycki

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.