Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Seminarium przyrodnicze

Jesienią, w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie, Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” zorganizowało Seminarium Przyrodnicze. Zaprezentowano na nim kilka wykładów poświęconych przyrodzie doliny Noteci, ptakom krajobrazu rolniczego, florze i faunie torfianek oraz dokarmianiu ptaków. Uczestniczyło w nim około 100 osób – głównie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wraz z opiekunami. Nie zabrakło również przedstawicieli władz. Atrakcją seminarium był I Nadnotecki Konkurs Wiedzy Przyrodniczej. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza okazała się Kinga Rybak (SP w Lubaszu), natomiast w kategorii gimnazjów zwyciężył Jakub Ciemachowski (Gimnazjum nr 2 w Trzciance). Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody, m.in. książki i albumy przyrodnicze oraz plecaki turystyczne.

Marek Maluśkiewicz
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.