Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Jubileuszowe FOTO-EKO

FOTO-EKO

W 2006 roku (już po raz piętnasty!) do biura „Salamandry” przybyli tłumnie przedstawiciele naszej krajowej fauny i flory. Rzecz jasna – nie samodzielnie, ale jako utrwalone za pomocą aparatu fotograficznego obrazy. W sumie odwiedziło nas ponad tysiąc ssaków, ptaków, gadów, płazów, różnorodnych bezkręgowców i barwnych roślin. Wiele zdjęć zasługiwało na wyróżnienie, niestety nie mogliśmy nagrodzić wszystkich. 5 października 2006 roku, jury w składzie: Adriana Bogdanowska, Ewa Olejnik, Andrzej Kepel, Piotr Skórnicki oraz Przemysław Wylegała, z ciężkim sercem dokonało wyboru laureatów: I miejsce – Mariusz Oszustowicz z Tych za zdjęcie pt. „Jak w bajce”, II miejsce – Mateusz Kowalski z Podkowy Leśnej za zdjęcie pt. „Pustułka”, III miejsce ex aequo – Antoni Kasprzak z Wronek za zdjęcie pt. „Lot” i Marcin Sacha z Tarnowa za zdjęcie pt. „Parawan”. Wyróżnienia otrzymali: Paweł Batycki z Elbląga za zdjęcie pt. „Trójkąty”, Andrzej Cichowicz z Brzuzego za zdjęcie pt. „Jesienne mazy”, Patrycja Ciosek z Warszawy za zdjęcie pt. „Rogaś”, Bartosz Czerwonka z Poznania za zdjęcie pt. „Sąsiad Strażnika Czasu”, Saturnina Homan z Sulmierzyc za zdjęcie pt. „Dudek”, Henryk Janowski z Reska za zdjęcie pt. „Amory”, Antoni Kasprzak z Wronek za zdjęcia pt. „Taaaka była” oraz „...odczep się...”, Piotr Kierzkowski z Gdańska za zdjęcie pt. „Grudniowa sjesta”, Henryk Kościelny z Tarnowskich Gór za zdjęcie pt. „Trojaczki”, Mateusz Kowalski z Podkowy Leśnej za zdjęcie pt. „Rybitwy białoskrzydłe”, Waldemar Krasowski z Zabrodzia za zdjęcie pt. „Na łowy o zachodzie”, Agnieszka i Robert Laskowscy z Ostrowa Wlkp. za zdjęcie pt. „Poderwaniec”, Dorota Maszyk z Krakowa za zdjęcie pt. „Oddech zimy”, Mariusz Oszustowicz z Tych za zdjęcie pt. „Czysta woda”, Jan Padoł z Tarnowa za zdjęcie pt. „Konwersacja”, Zbigniew Polaczyk z Poznania za zdjęcie pt. „Topniejące Tuczno”, Mateusz Ściborski z Gdańska za zdjęcia pt. „Brzask na Wyspie Sobieszewskiej” i „Warmińskie mgły” oraz Grzegorz Zalewski z Poznania za zdjęcie pt. „Pajęczyn czar”.


I miejsce

„Jak w bajce”

„Jak w bajce”
Fot. Mariusz Oszustowicz


II miejsce

„Pustułka”

„Pustułka”
Fot. Mateusz Kowalski


III miejsce ex aequo

„Lot”

„Lot”
Fot. Antoni Kasprzak


„Parawan”

„Parawan”
Fot. Marcin Sacha


Wyróżnienia

„Trójkąty”

„Trójkąty”
Fot. Paweł Batycki


„Sąsiad Strażnika Czasu”

„Sąsiad Strażnika Czasu”
Fot. Bartosz Czerwonka


„Dudek”

„Dudek”
Fot. Saturnina Homan


„Amory”

„Amory”
Fot. Henryk Janowski


„Taaaka była”

„Taaaka była”
Fot. Antoni Kasprzak


„...odczep się...”

„...odczep się...”
Fot. Antoni Kasprzak


„Grudniowa sjesta”

„Grudniowa sjesta”
Fot. Piotr Kierzkowski


„Rybitwy białoskrzydłe”

„Rybitwy białoskrzydłe”
Fot. Mateusz Kowalski


„Oddech zimy”

„Oddech zimy”
Fot. Dorota Maszyk


„Konwersacja”

„Konwersacja”
Fot. Jan Padoł


„Topniejące Tuczno”

„Topniejące Tuczno”
Fot. Zbigniew Polaczyk


„Jesienne mazy”

„Jesienne mazy”
Fot. Andrzej Cichowicz


„Rogaś”

„Rogaś”
Fot. Patrycja Ciosek


„Trojaczki”

„Trojaczki”
Fot. Henryk Kościelny


„Poderwaniec”

„Poderwaniec”
Fot. Agnieszka i Robert Laskowscy


„Czysta woda”

„Czysta woda”
Fot. Mariusz Oszustowicz


„Warmińskie mgły”

„Warmińskie mgły”
Fot. Mateusz Ściborski


„Brzask na Wyspie Sobieszewskiej”

„Brzask na Wyspie Sobieszewskiej”
Fot. Mateusz Ściborski


„Pajęczyn czar”

„Pajęczyn czar”
Fot. Grzegorz Zalewski


„Na łowy o zachodzie”

„Na łowy o zachodzie”
Fot. Waldemar Krasowski


Najlepsze zdjęcia można obejrzeć na wystawie pokonkursowej, składającej się z 29 fotografii. Po raz pierwszy eksponowana była w listopadzie, podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2006. Przez cały rok wystawa będzie wypożyczana zainteresowanym instytucjom. W maju planujemy ekspozycję w poznańskim Ogrodzie Botanicznym.

Ewa Olejnik

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.