Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Wielkopolski Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Pierwsze z wyremontowanych pomieszczeń przyszłego Wielkopolskiego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej

Pierwsze z wyremontowanych pomieszczeń przyszłego Wielkopolskiego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
Fot. Andrzej Gawlak

W ubiegłym roku władze Poznania przekazały PTOP „Salamandra” w nieodpłatne użytkowanie Fort IIa z przeznaczeniem na działalność edukacyjną i ekologiczną. Tworzymy tu Wielkopolski Ośrodek Edukacji Przyrodniczej - pierwszą tego typu placówkę w Poznaniu. Będzie ona stanowić doskonałą bazę dla aktywnego i atrakcyjnego propagowania przyrody i jej ochrony. Znacznie poszerzona zostanie np. możliwość wystaw o tematyce przyrodniczej, które mogą stanowić dodatkową atrakcję, przyciągającą grupy szkolne do Ośrodka. Bardzo ważnym atutem Ośrodka jest jego lokalizacja w niewielkiej odległości od centrum miasta, z łatwym dojazdem komunikacją miejską.

Dzięki dotacjom (głównie - od Fundacji EkoFundusz) oraz zaangażowaniu wielu wolontariuszy z Towarzystwa, udało nam się już częściowo uporządkować obiekt, zatrzymać postępującą dewastację oraz przeprowadzić wstępny remont kilku pomieszczeń w dawnej części koszarowej.

Przestronny korytarz Fortu IIa będzie służył jako miejsce prezentacji wystaw przyrodniczych

Przestronny korytarz Fortu IIa będzie służył jako miejsce prezentacji wystaw przyrodniczych
Fot. Andrzej Kepel

Pomieszczenie wystawowe i pokój biurowy do obsługi Ośrodka są już odremontowane i prawie gotowe do użytku. Dalszego remontu wymaga jednak jeszcze sala prelekcyjna, aneks kuchenny i sanitariaty. Konieczne są również prace związane m.in. z udrożnieniem systemu kanalizacyjnego odwadniającego fort. Oczywiście, aby Ośrodek mógł zacząć funkcjonować musimy go wyposażyć w niezbędny sprzęt. Na szczęście udaje nam się stopniowo zdobywać na ten cel fundusze. Ciągle jednak poszukujemy kolejnych sponsorów. Może znajdziemy ich wśród czytelników Biuletynu?

W jednym z pomieszczeń Fortu planujemy także w bliskiej przyszłości utworzyć centrum badania i ochrony nietoperzy, koordynujące działania ochronne dotyczące tych zwierząt - przede wszystkim w fortyfikacjach poznańskich.

Redakcja

Tworzenie Ośrodka do tej pory współfinansują: Fundacja EkoFundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Energetyka Poznańska S.A.Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.