Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkursy wiedzy przyrodniczej

Trójka laureatów Konkursu „Zwierzęta Chronione w Polsce”, wraz ze swoimi nauczycielami

Trójka laureatów Konkursu „Zwierzęta Chronione w Polsce”, wraz ze swoimi nauczycielami
Fot. Andrzej Kepel

13 lutego o tytuł najlepszego młodego przyrodnika rywalizowali uczestnicy piątego już Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Zwierzęta Chronione w Polsce”. Jak zwykle, miał on na celu promowanie uczniów, dla których zgłębianie tajników przyrody stanowi autentyczną pasję. W etapie wojewódzkim wzięło udział ok. 150 uczniów, wyłonionych w wyniku eliminacji szkolnych. Najlepsza w Wielkopolsce okazała się (nie po raz pierwszy!) Marta Prange ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu. II miejsce zajął Dawid Stencel ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie (członek tamtejszego Koła PTOP „Salamandra”!), III zaś - Adam Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

W gorący wiosenny dzień (27 marca) odbył się w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu finał Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich pt. „Parki Narodowe w Polsce”. Uczestniczyło w nim ok. 60 uczniów. I miejsce zajęła Anna Biegała z XVII LO w Poznaniu, należąca do tamtejszego Koła „Salamandry”. Laureatem II miejsca został Bartosz Napierała (zdobywca I miejsca w ubiegłorocznej edycji!) z LO w Szamotułach. III miejsce przypadło w udziale Danielowi Kierzkowskiemu z XV LO w Poznaniu. Na uwagę zasługuje fakt, iż na 10 osób, które zakwalifikowały się do półfinału Konkursu, aż trzy reprezentowały XVII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.

Rozgrywki półfinałowe Konkursu „Parki Narodowe w Polsce”

Rozgrywki półfinałowe Konkursu „Parki Narodowe w Polsce”
Fot. Andrzej Kepel

Podobnie jak w roku ubiegłym, w okolicach Dnia Ziemi (24 kwietnia), „Salamandra” wspólnie z Lubuskim Klubem Przyrodników przeprowadziła wielki „finał finałów” naszego Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Podstawowych pt. „Zwierzęta Chronione w Polsce” oraz podobnego Konkursu organizowanego przez LKP. Laureatami „finału finałów” zostali: Adam Kasprzak z SP w Sierakowie (I miejsce), Maria Piłacińska z SP nr 6 w Poznaniu (II miejsce) oraz Piotr Fedan z SP w Jastrzębsku (III miejsce). W tym roku, oprócz licznych nagród książkowych, zwycięzcy otrzymali sprzęt do obserwacji przyrodniczych - lornetki oraz lunetę. Na zakończenie konkursowych zmagań uczestnicy zwiedzali rezerwat „Meteoryt Morasko”.

Redakcja

Sponsorami konkursów przyrodniczych byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydawnictwo „MULTICO”, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ogród Zoologiczny w Poznaniu. W organizacji Konkursów bardzo pomogły nam: III i XVII LO w Poznaniu. Szczególne podziękowania należą się pracującym tam nauczycielkom: pani Marii Zaklińskiej (III LO) oraz pani Annie Prange, Elizie Rybskiej i Iwonie Ratajszczak (XVII LO).

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.