Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nietoperzowy zawrót głowy

W styczniu tego roku „Salamandra” przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą nietoperzy. Zwróciliśmy się przy okazji z apelem o zgłaszanie do naszego biura informacji na temat wszystkich miejsc występowania tych pożytecznych zwierząt. Odzew przeszedł nasze oczekiwania! Zgłoszono nam dziesiątki stanowisk zimowego i letniego przebywania nietoperzy. Informacje te nadchodziły z różnych, często bardzo odległych stron Polski. Przez pierwszy tydzień po ukazaniu się naszego komunikatu w ogólnopolskich mediach, telefony w biurze po prostu się „urywały”! Bardzo cieszył nas ten pozytywny oddźwięk. Łącznie z wynikami zeszłorocznej akcji ankietowej, otrzymaliśmy wiadomości o ok. 300 nieznanych dotąd stanowiskach nietoperzy. Miejsca te są obecnie przez nas lub przez zaprzyjaźnionych chiropterologów z innych ośrodków, kolejno kontrolowane. Niektóre z nich objęto ochronnymi działaniami interwencyjnymi. Do osób, które przysłały informacje o występowaniu nietoperzy, wysłano specjalny list z podziękowaniami oraz ulotkę na temat nietoperzy i ich ochrony.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.