Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


GACKI 1999

GACKI

„Salamandra” włączyła się wraz ze swoimi wolontariuszami w prace związane z Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym dla Dzieci GACKI 1999 pt.: „Nietoperze - zwierzęta nieznane”, organizowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Wejscie do „Groty”, w której zlokalizowana była wystawa pokonkursowa

Wejscie do „Groty”, w której zlokalizowana była wystawa pokonkursowa
Fot. Andrzej Kepel

Konkurs miał na celu popularyzację informacji o nietoperzach, ich zagrożeniach i potrzebie ochrony oraz inspirowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy przyrodniczej. W maju konkurs został rozstrzygnięty. Dzieci z całej Polski nadesłały imponującą liczbę prac - 10.480! W wielu placówkach prace były wstępnie selekcjonowane, co oznacza, że liczba uczestników była znacznie większa. Sposób przedstawiania nietoperzy świadczył o tym, iż dzieci na ogół nie mają uprzedzeń do tych tajemniczych zwierząt i bardzo często darzą je sympatią. Nagrodzono i wyróżniono w sumie 132 prace. Najciekawsze rysunki (378) zostały zakwalifikowane do udziału w wystawie pokonkursowej, która prezentowana była od 30 maja do 30 czerwca na terenie Starego ZOO w Poznaniu, w nastrojowym pomieszczeniu wystawienniczym o nazwie „Grota”. Przedstawiono tam miejsca, w których możemy spotkać nietoperze (las, piwnica, strych i jaskinia). Makiety nietoperzy oraz atrakcyjne zdjęcia tych ssaków były jej znakomitym uzupełnieniem. Na wystawie można było usłyszeć unikalne nagrania głosów nietoperzy. Otwarcie wystawy połączone było z festynem poświęconym nietoperzom.

Redakcja

Sponsorami Konkursu byli: Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.