Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Szkolne Ostoje Przyrody

Uroczyste wręczenie nagrody zwyciężczyni konkursu „Moja Ostoja”

Uroczyste wręczenie nagrody zwyciężczyni konkursu „Moja Ostoja”
Fot. Andrzej Gawlak

Już około 500 uczniów bierze udział w naszym programie „Szkolne Ostoje Przyrody”, opiekując się interesującymi pod względem przyrodniczym obiektami i przy okazji „podglądając” przyrodę. Jedną z najpopularniejszych form działań w ostojach jest tworzenie ścieżek edukacyjnych. Pozwalają one oglądać rośliny, zwierzęta oraz interesujące zjawiska przyrodnicze. Stanowią doskonałe uzupełnienie „suchych” szkolnych lekcji. Najciekawsze ścieżki edukacyjne powstały do tej pory w Szkolnych Ostojach Przyrody w Lusówku, Jabłonnie oraz Uzarzewie. Dwie ścieżki - w Uzarzewie i w Mogilnie - doczekały się już swoich ilustrowanych przewodników. Kolejne dwie ścieżki i przewodniki są aktualnie opracowywane.

Wszystkie Szkolne Koła PTOP „Salamandra” zostały zaproszone do tworzenia „eko-map” swoich osiedli, miejscowości i gmin. Opracowanie tych map ma pomóc w „wyłapywaniu” cennych przyrodniczo terenów oraz zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem. Mamy nadzieję, że letnie wędrówki młodzieży zaowocują odkryciami nowych ciekawych miejsc.

Pomost obserwacyjny w Rakoniewicach, wybudowany w ramach projektu „Szkolne Ostoje Przyrody”

Pomost obserwacyjny w Rakoniewicach, wybudowany w ramach projektu „Szkolne Ostoje Przyrody”
Fot. Magdalena Gmaj

Aby urozmaicić prace dotyczące Ostoi, organizujemy związane z nimi konkursy. Dwa z nich zostały rozstrzygnięte na początku lutego. Były to: konkurs plastyczny „Moja Ostoja”, w ramach którego dzieci uwieczniały w swoich pracach walory przyrodnicze chronionego przez nie terenu, oraz konkurs na najlepszy folder reklamujący Ostoję. Uczestnicy „startowali” w różnych kategoriach wiekowych. Wśród dzieci młodszych (7-12 lat) największymi uzdolnieniami plastycznymi wykazała się Ewelina Grzechnik (na zdjęciu) ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu. W kategorii wiekowej 13 - 15 lat I miejsce zajęła Anna Olejniczak ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie. Zwycięzcami konkursu na najlepszy folder reklamujący Ostoję zostały: Sonia Klyszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach, Joanna Bartyzel, Izabella Kapla i Justyna Waligórska ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie oraz Elżbieta Biedna i Julita Bazarnik z XVIII LO w Poznaniu. Wszystkie laureatki otrzymały wartościowe nagrody książkowe, które pozwolą im dalej rozwijać przyrodnicze zainteresowania. W kwietniu ogłosiliśmy również konkurs na najciekawszą gazetkę szkolną prezentującą Szkolną Ostoję Przyrody. Tym razem szczęście i wena twórcza dopisała także chłopcom. W kategorii klas I - V szkół podstawowych za najlepszą uznano gazetkę przygotowaną przez Mikołaja Wróbla ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu, I miejsce w kategorii klas VI - VIII zdobyła gazetka opracowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach: Ewelinę Bulińską, Sylwię Stanisławiak i Piotra Serwę.

Tablica informacyjna przed „Szkolną Ostoją Przyrody”

Tablica informacyjna przed „Szkolną Ostoją Przyrody”
Fot. Magdalena Gmaj

Aby nasze Koła stały się w przyszłości bardziej niezależne i potrafiły samodzielnie chronić pobliskie, cenne przyrodniczo tereny oraz umiały zdobywać na swoją działalność fundusze, zamierzamy w przyszłym roku szkolnym przeprowadzić dla opiekunów i liderów naszych Kół specjalne szkolenie. Chcemy też zorganizować spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń między Kołami. Zapraszamy do współpracy szkoły, które jeszcze nie włączyły się do programu!

Redakcja

Przedsięwzięcie „Szkolne Ostoje Przyrody” w ciągu ostatniego półrocza wsparły następujące instytucje: Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.