Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nocek łydkowłosy w Tatrach

Na początku stycznia br. biolodzy z PTOP „Salamandra” przeprowadzili siódmy już spis nietoperzy hibernujących w wybranych jaskiniach tatrzańskich. Ponownie udało się znaleźć osobniki trzech stosunkowo rzadkich w Tatrach (a dość licznych np. w Poznaniu) gatunków: nocka Natterera (Myotis nattereri), nocka rudego (Myotis daubentoni) i mopka (Barbastella barbastellus). Przedstawicieli tych gatunków kilkukrotnie udało się spotkać w tamtejszych jaskiniach już w trakcie poprzednich inwentaryzacji. Najciekawszym wynikiem zimowego obozu było jednak stwierdzenie zimowania w jaskini Magurskiej 2 osobników nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme). Do tej pory o występowaniu tego gatunku w Tatrach świadczyły przede wszystkim znajdowane szczątki kostne. Prawdopodobnie żywe osobniki notowane były ostatnio w 1867 roku przez Antoniego Kocyana. Ponowne stwierdzenie nocka łydkowłosego jest więc bardzo cenną informacją naukową.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.