Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Jeszcze o „lotnikach ciemności”

Poprzednie cztery artykuły nie wyczerpują oczywiście wszystkich działań na rzecz ochrony nietoperzy podejmowanych w ostatnim półroczu przez „Salamandrę”.

Bardzo dużo pracy, jak co roku, pochłonęła zimowa akcja inwentaryzacji zimowisk nietoperzy. Wraz z Kołami „Salamandry” w Szczecinie i Gdańsku objęliśmy nią praktycznie całą Wielkopolskę, Pomorze i część Ziemi Lubuskiej. Otrzymane wyniki posłużą do dobrego zaplanowania i realizacji działań ochronnych. W przypadku zimowisk w poznańskich fortach inwentaryzacja miała już na celu głównie sprawdzenie skutków naszych dotychczasowych działań ochronnych. Z przyjemnością stwierdziliśmy, że we wszystkich fortach, które udało się nam skutecznie zabezpieczyć specjalnymi kratami, liczba zimujących nietoperzy znacząco zwiększyła się (średnio aż o 12%!).

Członkowie „Salamandry” umieszczają tablice informacyjne przy zabezpieczonych przez Towarzystwo zimowiskach nietoperzy

Członkowie „Salamandry” umieszczają tablice informacyjne przy zabezpieczonych przez Towarzystwo zimowiskach nietoperzy
Fot. Andrzej Gawlak

Budynki stacji transformatorowych mogą stanowić schronienie dla letnich kolonii nietoperzy

Budynki stacji transformatorowych mogą stanowić schronienie dla letnich kolonii nietoperzy
Fot. Radosław Dzięciołowski

W dniach 15 - 17 stycznia oraz 13 - 15 marca br. „Salamandra” wzięła udział w akcjach liczenia nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Było to związane z badaniami prowadzonymi przez wrocławskich chiropterologów dla celu przygotowania planu ochrony rezerwatów nietoperzy „Nietoperek” i „Nietoperek II”, które obejmują międzyrzeckie podziemia. Podobnie jak jesienią 1998 r., w akcjach tych uczestniczyli także nasi wolontariusze, którzy doskonalili swoje „nietoperzowe” umiejętności.

Rozpoczęliśmy wprowadzanie systemu licencji chiropterologicznych. Osoby, które od kilku już lat uczestniczą w badaniach nietoperzy i zdadzą egzaminy praktyczne i teoretyczne, otrzymują od nas licencję uprawniającą do samodzielnego prowadzenia inwentaryzacji zimowych, kontroli letnich kolonii i odłowów nietoperzy w sieci (każda z tych czynności wymaga osobnych licencji). Na razie są to wewnętrzne dokumenty „Salamandry” i nie zwalniają one od obowiązku posiadania oddzielnych zezwoleń z Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zezwolenie takie posiada jednak „Salamandra” jako organizacja. Obecnie podejmujemy starania, aby ów system licencji został oficjalnie zaakceptowany i przyjęty przez Ministerstwo. Podobny system działa już np. w przypadku badań ornitologicznych.

Przez cały czas podejmujemy liczne działania interwencyjne związane z nietoperzami. Uwalniamy zwierzęta uwięzione pomiędzy okiennicami, pomagamy łapać i wypuszczać nietoperze, które dostały się do mieszkań oraz biur i nie mogą znaleźć drogi wylotu itp. (zobacz też: Zimowy gość). Z jednym z ciekawszych przypadków spotkaliśmy się w jednej z wsi położonych w gminie Syców. Na strychu tamtejszej zabytkowej wieżyczki trafostacji od lat znajduje się kolonia ok. 200 nietoperzy. Wydaje się, że zupełnie nie przeszkadza im sąsiedztwo urządzeń i plątaniny przewodów, w których płynie prąd o napięciu tysięcy Volt (strych na szczęście jest oddzielony od właściwego pomieszczenia trafostacji). Energetyka Kaliska planuje przeprowadzenie remontu tej budowli. Zostanie on wykonany w ścisłym porozumieniu ze specjalistami z „Salamandry”, w takim terminie i w taki sposób, aby nie zaszkodzić nietoperzom.

Nocki duże zimujące w rezerwacie „Nietoperek”

Nocki duże zimujące w rezerwacie „Nietoperek”
Fot. Andrzej Kepel

Zimowe liczenie nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym

Zimowe liczenie nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym
Fot. Andrzej Kepel

Zapewne w wyniku uznania naszych dotychczasowych działań na rzecz nietoperzy, w tym roku przypadł nam w udziale zaszczyt zorganizowania XIII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej. Odbędzie się ona w dniach 5-7 listopada. Chętnych do wzięcia udziału w Konferencji lub pomocy w jej organizowaniu prosimy o kontakt z naszym biurem.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.