Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Przyroda poza terenami chronionymi

Jak co roku, najciekawsze prace nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 1998 można było podziwiać podczas ekspozycji wystawy pokonkursowej. Została ona zaprezentowana w styczniu br. w holu Collegium Maius UAM. Zeszłoroczna edycja Konkursu, zatytułowana „Przyroda poza terenami chronionymi”, miała na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż także poza obszarami prawnie chronionymi istnieją obiekty cenne przyrodniczo.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.