Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Przywracamy mieczyka błotnego Wielkopolsce

Mieczyk błotny jest barwną rośliną kwiatową silnie związaną z obszarami umiarkowanej gospodarki człowieka. Jeszcze w dziewiętnastym wieku był gatunkiem spotykanym zarówno w południowej, jak i północnej części kraju, gdzie pojawiał się na terenie wilgotnych łąk oraz w drzewostanach dębowych i sosnowych, w których dużo światła dociera do dna lasu. Zagospodarowanie lasów oraz intensyfikacja gospodarki łąkarskiej, a następnie zarzucanie użytkowania okresowo podmokłych łąk trzęślicowych doprowadziło do tego, że gatunek ten został uznany za wymarły. Odnaleziono go ponownie, w obrębie jednej tylko łąki w Masywie Ślęży niedaleko Wrocławia, dzięki czemu można było zrealizować pierwszy udany projekt reintrodukcji tego gatunku (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego), w oparciu o osobniki namnożone z garstki ocalałych w naturze. PTOP „Salamandra” postanowiło kontynuować próby ratowania mieczyka przed całkowitym wyginięciem.

W tym roku rozpoczęliśmy pierwszy etap projektu „Reintrodukcja mieczyka błotnego w Wielkopolsce”. Mijający rok poświęciliśmy na poszukiwania odpowiednich terenów do wsiedlenia tego gatunku. Są nimi łąki trzęślicowe – zmiennowilgotne (okresowo podmokłe) użytki zielone, bogate w kolorowo kwitnące, często chronione gatunki roślin. Nasz projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 roku na 10 stanowiskach Wielkopolski i Kujaw planowane jest wysadzenie ok. 5000 bulw tej rośliny. Zostały znalezione odpowiednie łąki, trzeba jeszcze tylko uzgodnić z właścicielami i zarządcami tych terenów warunki umów. Nasz projekt zakłada równocześnie działania nakierowane na polepszenie warunków bytowania dla trzmieli, które zapylają kwiaty głębokokielichowe. Będziemy tworzyli schronienia dla tych owadów, a także dążyli do wydłużenia kwitnienia łąki, tak aby trzmiele nie głodowały.

O dalszych postępach projektu będziemy informować w następnych numerach Magazynu.

Radosław Dzięciołowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Waldemar Heise
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wybór numeru