Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Salamandra” a CITES podczas prezydencji

Pomiędzy posiedzeniami Konferencji Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) odbywają się spotkania stałych Komitetów tej Konwencji. W tym roku udział krajów Unii Europejskiej w spotkaniach tych Komitetów był koordynowany przez Polskę, w ramach trwającej prezydencji naszego kraju w Radzie Wspólnoty.

Dwaj specjaliści z PTOP „Salamandra” (Andrzej Kepel i Borys Kala) wspierają w tym roku Ministerstwo Środowiska jako oficjalni eksperci polskiej prezydencji w sprawach związanych z CITES. Między innymi przygotowywali oni projekty stanowisk Polski i całej Unii w sprawach, które były przedmiotem obrad Komitetu ds. Zwierząt i Komitetu Stałego (Komitety ds. Roślin i ds. Zwierząt to oficjalne organy naukowe CITES, a Komitet Stały to organ zarządzający CITES pomiędzy posiedzeniami Konferencji Stron). Dr Kepel wchodził także w skład oficjalnej polskiej delegacji na posiedzenia tych Komitetów jako przedstawiciel polskiego organu naukowego CITES. Współprzygotowywał też i uczestniczył w licznych unijnych spotkaniach przygotowawczych, koordynacyjnych i podsumowujących, związanych z tymi wydarzeniami.

Działalność „Salamandry” dotycząca CITES w roku polskiej prezydencji jest jednak szersza. Towarzystwo opracowało m.in. na potrzeby Ministerstwa projekt rozwiązań dotyczących kontroli produkcji i handlu kawiorem w Polsce, a w pierwszym tygodniu grudnia zorganizowało w Poznaniu międzynarodowe seminarium dot. przestrzegania CITES, w którym w grudniu 2011 r. wzięli udział przedstawiciele oficjalnych organów administracyjnych i naukowych oraz organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej.

Ericka Ceballos
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybór numeru