Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Kolejny etap reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce

PTOP „Salamandra” przystępuje do kolejnego etapu reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce. Wniosek o dofinansowanie „Programu Suseł” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Ponadto trwają ostatnie uzgodnienia z innym sponsorem – Fundacją EkoFundusz – na finansowanie części tego projektu. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będziemy mogli przystąpić do prac terenowych związanych z restytucją tego gatunku w południowo-zachodniej Polsce. W najbliższych planach jest znalezienie i przygotowanie kolejnego stanowiska do wsiedleń nowych osobników. Ponadto na stanowiskach, na których w latach ubiegłych wypuszczono te ssaki, przystąpimy do pierwszych prac monitoringowych: podejmiemy próbę oceny stanu populacji po przezimowaniu, a latem, podczas obozów monitoringowych, spróbujemy uzyskać bardziej szczegółowe dane na temat jej liczebności i kondycji poszczególnych osobników na wolności. Długookresowym celem naszego projektu jest odtworzenie w Polsce stabilnej populacji susła moręgowanego.

Grzegorz WojtaszynWybór numeru