Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Warsztaty „Salamandry” w Białowieży

Uczestnicy warsztatów w Białowieży podczas sesji poświęconej identyfikacji różnych gatunków koralowców ujętych w załącznikach CITES

Uczestnicy warsztatów w Białowieży podczas sesji poświęconej identyfikacji różnych gatunków koralowców ujętych w załącznikach CITES
Fot. Borys Kala

Pod koniec zeszłego roku PTOP „Salamandra” zorganizowało warsztaty dla pracowników organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej dotyczące monitoringu handlu okazami zwierząt objętych ograniczeniami na mocy przepisów UE (rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97). Na warsztatach licznie stawili się przyrodnicy z Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Serbii. Uczestnicy zapoznali się z technikami monitorowania Internetu stosowanymi przez PTOP „Salamandra” oraz przedstawili swoje doświadczenia w tym względzie. Dodatkową atrakcją warsztatów były wykłady o morskich bezkręgowcach objętych ochroną na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej, wygłoszone przez pracowników Akwarium w Gdyni.

Borys Kala
Wybór numeru