Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkursy przyrodnicze

W roku szkolnym 2004/2005 „Salamandra” zorganizowała, tradycyjnie już, dwa konkursy przeznaczone dla uczniów ze szkół województwa wielkopolskiego – Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych (zatytułowany „Chrząszcze Polski”) oraz Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich (z tematem przewodnim – „Zwierzęta lasu”).

Najlepsi młodzi entomolodzy województwa wielkopolskiego – Jakub Buda, Monika Karolak i Jakub Ciemachowski, wraz ze swoimi nauczycielami

Najlepsi młodzi entomolodzy województwa wielkopolskiego – Jakub Buda, Monika Karolak i Jakub Ciemachowski, wraz ze swoimi nauczycielami
Fot. Przemysław Wylegała

Poszczególne etapy konkursów odbyły się w następujących terminach: 17 listopada 2004 r. (etap szkolny konkursu „Chrząszcze Polski”), 15 grudnia 2004 r. (etap szkolny konkursu „Zwierzęta lasu”), 8 stycznia 2005 r. (etap okręgowy konkursu „Chrząszcze Polski”), 19 lutego 2005 r. (etap wojewódzki konkursu „Zwierzęta lasu”), 19 marca 2005 r. (etap wojewódzki konkursu „Chrząszcze Polski”) oraz 23 kwietnia 2005 r. (etap ponadregionalny konkursu „Chrząszcze Polski”).

Finalistami etapu wojewódzkiego konkursu „Chrząszcze Polski” zostali: Monika Karolak z Gimnazjum w Margoninie – I miejsce, Jakub Buda z Zespołu Szkół w Tuchorzy – II miejsce, Jakub Ciemachowski z Gimnazjum w Trzciance – III miejsce. Laureaci etapu ponadregionalnego to: Piotr Grabkowski z Gimnazjum nr 2 w Kole – I miejsce, Jakub Ciemachowski – II miejsce oraz Karol Kochman z Zespołu Szkół w Belęcinie – III miejsce.

Etap ponadregionalny konkursu dla gimnazja listów i uczniów tzw. podstawówek urozmaicony był, jak zwykle, wycieczką edukacyjną. Tym razem najlepsi młodzi wielkopolscy i lubuscy przyrodnicy podziwiali uroki perełki poznańskiej przyrody – Rezerwatu „Meteoryt Morasko”. Pogoda i humory dopisywały.

Zadowoleni zwycięzcy konkursu „Zwierzęta lasu”. Od lewej – Adam Kasprzak, Filip Solarek i Wojciech Szukalski

Zadowoleni zwycięzcy konkursu „Zwierzęta lasu”. Od lewej – Adam Kasprzak, Filip Solarek i Wojciech Szukalski
Fot. Marek Przewoźny

Najlepszymi młodymi znawcami zwierząt polskich lasów okazali się następujący zwycięzcy konkursu dla szkół średnich województwa wielkopolskiego: Filip Solarek z LO nr 17 w Poznaniu – I miejsce, Adam Kasprzak z LO nr 6 w Poznaniu – II miejsce, Wojciech Szukalski z LO im. Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp. – III miejsce.

Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego oraz etapów wojewódzkich i ponadregionalnego zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa. Uczestnicy etapów wojewódzkich oraz ponadregionalnego otrzymali ponadto Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”.

Jak zwykle – dziesiątka półfinalistów etapów wojewódzkich oraz etapu ponadregionalnego opuszczała teren szkoły dźwigając ciężkie torby z licznymi nagrodami – książkami, folderami, płytami CD, grami o tematyce przyrodniczej, a także koszulkami i kubkami promującymi ochronę przyrody.

Tak jak w roku ubiegłym, równolegle z konkursem dla gimnazjów i szkół podstawowych w Wielkopolsce, odbywał się podobny konkurs w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, organizowany przez I Galicyjskie Koło PTOP „Salamandra”. Laureatami konkursu zostali: Anna Karnasiewicz z Gimnazjum w Golcowej (I miejsce) oraz uczniowie z Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej – Mateusz Lisowski (II miejsce) i Mateusz Fic (III miejsce).

Ewa Olejnik

„Salamandra” składa serdeczne podziękowania sponsorom konkursów: ks. Romanowi Poźniakowi, Nadleśnictwu Konin, Nadleśnictwu Kościan w Kurzejgórze, Nadleśnictwu Łopuchówko, Nadleśnictwu Piaski, Nadleśnictwu Płytnica, Nadleśnictwu Złotów, Ministerstwu Środowiska, firmie Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, firmie The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydawnictwu Publicat S.A., Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Dziękujemy także wolontariuszom oraz nauczycielom, którzy pomagali w pracach związanych z konkursami, a także szkołom, które włączyły się w organizację konkursów.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.